Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Dokumenter

PEFC Norges sertifiseringssystem er bygd opp av flere dokumenter/standarder som definerer kravene til skog- og sporbarhetssertifisering. Figuren under viser dokumentstrukturen i systemet.

Merknad, 24. mai 2017:

Norsk PEFC Skogstandard omfatter ikke arealer med produksjon av juletre og pyntegrønt.

 

Skogsertifisering

PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering

PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan

PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner

Sporbarhet og logobruk

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody for forest based products - requirements

PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements - Chain of Custody

PEFC ST 2001:2008 Logo usage rules

Organisasjon

Vedtekter for PEFC Norge

PEFC N 06 - Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifiseringssystem

PEFC N 07 - Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC Norge sertifiseringsavgift - tariffer 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------

PEFC Council

Til grunn for PEFC Norges sertifiseringssystem ligger PEFC's internasjonale standarder som definerer kravene som de nasjonale standardene må oppfylle. 
PEFC Councils tekniske dokumenter

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere revisjoner og dokumenter

Teknisk dokument
Under denne linken finner du PEFC Norges tekniske dokument. Se også hjemmesiden til PEFC International (www.pefc.org) for supplerende informasjon.

Link til Teknisk dokument

PEFC Norge
Noen dokumenter er spesielle for PEFC Norge eller har fått spesiell tilpasning i Norge. Det gjelder bl.a. det norske systemet for gruppesertifisering, hvor Norsk Akkreditering har utarbeidet et eget veiledningsdokument (NA Dokument 53). Det er også en egen avtale om notifisering av sertifiseringsselskaper i Norge og en egen avtale som alle må inngå med PEFC Norge hvis de skal ha gyldig PEFC sertifisering i landet. Det er også en egen tariffliste for sertifiserings- og notifiseringsavgift.


NA Dokument 53
Link til Norsk Akkreditering

Krav til offentliggjøring av sammendrag av revisjonsrapporter

Retningslinjer for notifisering og notifiseringsavtale

Notifiseringsavgift 2016

Standard sertifiseringsavtale og avtale om logolisens

 

Revisjonsprosess 2013-2015

PEFC Norge startet våren 2013 opp prosessen knyttet til de 5-årige revisjonene av hele sertifiseringssystemet. 

Prosessen skal følge skrevne prosedyrer for utvikling og revisjon av standarder som inngår i det norske PEFC sertifiseringssystemet; 

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

 


Forlenget godkjenning til august 2010

PEFC Norges sertifiseringssystem ble 28. februar 2006 godkjent for to nye år, siden skogstandarden Levende Skog fremdeles var under revisjon. På bakgrunn av forsinkelsene i Levende Skog og arbeid med å revidere systemet for gruppesertifisering søkte PEFC Norge i 2008 om forlengelse og er innvilget forlenget godkjenning ut august 2009. På grunn av ytterligere forsinkelser, utenfor PEFC Norges kontroll, har styret i PEFC Council forlenget godkjennelsen til utgangen av august 2010.
Søknad om forlengelse 2007
Godkjenningsbrev 2008
Søknad om forlengelse 2009
Godkjenningsbrev 2009

PEFCs Norges regodkjenning 2006
PEFC Norge søkte i 2005 om regodkjenning av sitt sertifiseringssystem. PEFC systemer skal regodkjennes ca. hvert femte år. Skogforvaltningsstandarden Levende Skog var imidlertid fremdeles under revisjon, slik at PEFC Norge søkte regodkjenning med ajourført system, men skogstandarden måtte bygge på Levende Skog fra 1999. PEFC Norge ble regodkjent i 2006, men skal søke ny godkjenning nå når revidert versjon av Lende Skog foreligger. Det nåværende systemet er forlenget godkjent til 1. juli 2009. Ny godkjenningsprosess begynner høsten 2008.

Søknadsdokumenter 2005
Søknadsdokumentene finner du på PEFC Councils hjemmeside under "Members and Schemes" og Norge
- Godkjenningsbrev

 



PEFC Norges søknad 1999
PEFC Norge søkte om å få sitt sertifiseringssystem godkjent av PEFC Council i 1999. Søknadsdokumentene med vedlegg beskriver PEFC systemet. Nedenfor finner du linker til søknadsdokumentene og de viktigste vedleggene. Noen vedlegg som videoer og brosjyrer finner du ikke her. Her finner du også rapporten fra konsulenten som vurderte PEFC Norges søknad.
Se også utfyllende informasjon hos Levende Skog.

Søknadsdokumenter 1999
- Søknad
- Vedlegg

Konsulentrapport
- Rapport
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Utvalgte Levende Skog rapporter
- Rapport 11
- Rapport 12
- Korreksjon til Rapport 12