Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC Norges kontakter

Sekretariatet i PEFC Norge

Norges Skogeierforbund drifter PEFC Norges sekretariat og den daglige driften håndteres av Thomas Husum.

Kontaktinformasjon

Thomas Husum (rådgiver/leder av PEFC Norge sekretariatet)
Telefon: 0047 -90605204
E-post: thomas.husum@skog.no / 
pefc.norge@skog.no


Besøksadresse
Norges Skogeierforbund
Rådshusgata 23 B
Oslo

Postadresse
PEFC Norge
c/o Norges Skogeierforbund
Postboks 1438 Vika
N-0115 Oslo

PEFC Council

PEFC Council er den internasjonale overbygningen i PEFC systemet.

Kontakt PEFC Council via www.pefc.org