Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Om PEFC

PEFC størst i verden
PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et Europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden (se faktaseksjonen). Bokstavene PEFC er behold, men står nå for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

PEFC Council
PEFC Council er den internasjonale overbygningen i PEFC systemet. PEFCs sekretariat lå i Luxembourg, men er fra juni 2008 flyttet til Geneve. Se mer informasjon om PEFC Council og PEFC systemet på www.pefc.org

PEFC Norge

Organisasjonsnummer: NO 982 550 270 MVA

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
Følgende opplysninger har Enhetsregistret om PEFC Norge

Mål og virksomhet
PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.
 
Norske representanter var med å etablere PEFC Council og selve PEFC systemet. Mange av de samme som deltok i den norske Levende Skog prosessen var aktive medspillere for å få etablert PEFC. En viktig del av alle nasjonale PEFC prosesser er en nasjonal standard for bærekraftig skogbruk. Siden Levende Skog var utviklet og enighet oppnådd i 1998, var det selvsagt at Levende Skog skulle være skogstandard for PEFC systemet i Norge.

PEFC Norge ble etablert i juni 1999 og var blant de nasjonale organisasjonene som fra starten var medlemmer i PEFC Council. I desember 1999 søkte PEFC Norge om å få godkjent sitt system under PEFC, og systemet ble formelt godkjent den 24. mai 2000.

PEFC Norge er en serviceorganisasjon som selger servicetjenester.

Den daglige driften ledes av et sekretariat som for tiden ligger i Norges Skogeierforbund. (Se kontaktsiden)

Styret i PEFC Norge og rådsmedlemmer
PEFC Norge er organisert som en registrert organisasjon med årsmøte og styre. PEFC Norge er som systemeier av sertifiseringssystemet ansvarlig for utvikling og drift av systemet.

Vedtekter   Norsk   English


Styremedlemmer

Simon Thorsdal (leder), Norges Skogeierforbund
Erling Bergsaker, NORSKOG
Monica Grindberg, Statskog
Heidi Finstad, Treindustrien
Øyvind Rognstad, Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Arvid Eikeland, Fellesforbundet

Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Forbund

Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket

Morten Dåsnes, Friluftrådenes Landsforbund

Trygve Øvergård, Skogkurs

 

Medlemmer av PEFC Norge

Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Statskog
Treindustrien
Treforedlingsindustriens bransjeforening (c/o Norsk Industri)

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Fellesforbundet
Kvinner i Skogbruket

Friluftrådenes Landsforbund

Skogkurs

 

Årsrapporter

Årsrapport 2017

Dokumenter
Utfyllende informasjon om PEFC og PEFC Norge  finner du blant annet i seksjonen om dokumenter. Her ligger informasjon om krav og organisasjon, informasjon som ikke nødvendigvis er gjengitt på nytt på sidene ”Om PEFC”.

Fakta-informasjon
For fakta og nærmere informasjon om deler av systemet, skogsertifisering generelt og skogbruk, se "Fakta-seksjonen".

Informasjon fra PEFC Council
Brosjyrer
Rapporter
Informasjons CD