Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Kom i gang

Sertifisering kan se ut som et vanskelig område. Men sertifisering blir stadig viktigere ettersom flere selskaper, organisasjoner og personer blir opptatt av bærekraftig utvikling.

Skogsertifisering

Skogeiere som ønsker å bli sertifisert kan ta kontakt med en av dem som organiserer gruppesertifisering, se skogsertifiserte. Praktisk talt alle sertifiserte skogeiendommer i Norge er i dag under gruppesertifisering. Det gir en kostnadseffektiv sertifisering og som regel den eneste praktiske muligheten for små og mellomstore skogeiendommer.

Skogeiere som ønsker individuell sertifisering kan ta direkte kontakt med en av de selskapene som er godkjent for å skogsertifisere i Norge.


Sporbarhetssertifisering (chain-of-custody)
Sporbarhetssertifisering er for de virksomheter som bearbeider og selger skogbaserte produkter. Hensikten med sertifiseringen er å dokumentere at råstoffet til produktene kommer fra bærekraftig drevet skog. Alle ledd i kjeden fra skog til forbruker må ha sitt sertifikat. De fleste som er slikt sertifikat i Norge er individuelt sertifisert, men gruppesertifisering er også mulig. PEFC sporbarhet er enklest å oppnå som et tillegg for dem som allerede er kvalitets- eller miljøsertifisert (ISO 9000 eller 14000 sertifisert).

I dag er de største treforedlings- og sagbruksselskapene sertifisert. Stadig flere produksjons- og handelsbedrifter kommer etter. Siden hele kjeden må være sertifisert, må f.eks. trykkerier ha eget sertifikat hvis produktene de trykker skal kunne miljømerkes. Det må kunne dokumenteres at de har rutiner som sikrer at papiret de trykker på har råstoff fra bærekraftig skogbruk.

Selskaper som ønsker slik sertifisering bør kontakte en av selskapene som er godkjent for slik PEFC-sertifisering i Norge.

Kontakt PEFC Norge
Ønsker du nærmere opplysninger om hvordan du kan bli PEFC-sertifisert, ta kontakt med PEFC Norge.