Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Standpunkter

Skogsertifisering og klima
Skogbruk er viktig for å bekjempe klimaendringer. Men forutsetningen er at skogen drives bærekraftig. Det må satses på skogplanting, hindre avskoging, hindre ødeleggelse av skog og sikre utviklingen mot bærekraftig skogbruk. Bare bærekraftig skogbruk og sertifisert skog burde telle med når klimatiltak vurderes og stimuleres, mener PEFC (2008-04-08). Les mer

Endring av skogareal
PEFCs mål er å arbeide for bærekraftig skogbruk og dermed bevare biologisk mangfold og verdifulle skogområder. Spørsmål rundt avskoging og forringelse av skog har fått stor oppmerksomhet. Endring av skog fra en type til en annen krever en rasjonell og detaljert vurdering før en kan ta standpunkt om endringen er forsvarlig, mener PEFC (2008-03-07). Les mer

PEFC inviterer WWF til samarbeid
PEFC ønsker å invitere WWF til et samarbeid om å forbedre WWFs vurderingsskjema for skogprodukter. I sitt skjema behandler WWF mange sertifiserte produkter på linje med usertifiserte. Bare 10 prosent av verdens skogproduksjon er sertifisert. WWF sier selv at organisasjonen ønsker å fremme skogsertifisering og det bør vi samarbeide om mener PEFC (2008-03-07). Les mer

Gradvis utvikling av sertifisering

PEFC er usikker på om gradvis utvikling mot bærekraft og sertifisering er en god metode. Det å tillate en gradvis utvikling må ikke hemme eller forsinke utvikling mot fullverdig sertifsering, mener PEFC (2006-01-18). Les mer


PEFC sikrer urbefolkningens rettigheter
PEFC systemet er unikt ved at det er det eneste globale sertifiseringssystem i verden som krever at det skal gjennomføres nasjonale prosesser for å fastlegge kravene til skogbehandlingsstandard. Dermed sikres det at urbefolkning tas med på råd både krav til skogbehandlingen fastsettes og i den offentlige prosessen rundt revisjoner, mener PEFC (2005-11-01). Les mer


PEFC Council
PEFC Concil, den internasjonale overbygningen i PEFC systemer utarbeider posisjonspapirer for å kommunisere PEFCs meninger om viktige spørsmål
Meninger og posisjoner

PEFC C nyhetsbrev
I nyhetsbrevene fra PEFC Council gjengis også en rekke standpunkter fra organisajonen. Se Nyhetsbrev.