Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Sertifiserte

Alle som er PEFC-sertifisert blir offentliggjort i databasen til PEFC Council. Oversikten oppdateres en gang i måneden. Her finnes også de selskapene som kan utføre sertifisering i Norge. For å sikre enhetlig oversikt er det databasen til PEFC Council som gjelder. Fra denne siden får du linker til databasen, hvor du også selv kan søke. Se databasen på www.pefc.org

Det finnes to typer sertifiseringer, skogsertifisering og sporbarhetssertifisering, såkalt "Chain-of-Custody". Nedenfor har vi lagt opp ferdige søk til dem som er sertifisert i Norge.

De sertifiseringsselskapene som kan PEFC sertifisere i Norge er notifisert av PEFC Norge. Nedenfor finner du også søk til dem. Noen utfører både skogsertifisering og sporbarhetssertifisering, mens andre bare utfører en av tjenestene.


Skogsertifiserte

Oversikt over de skogsertifiserte i Norge - gruppesertifikatholdere - finner du her:
Skogsertifiserte i Norge

Sporbarhetssertifiserte (Chain-of-Custody)

De sporbarhetssertifiserte i Norge finner du her:
Sporbarhetssertifiserte i Norge

Notifiserte sertifiseringsselskaper

De selskapene som er godkjent for å kunne PEFC-sertifisere i Norge - og hva slags sertifikater de kan gi - finner du her.
Godkjente for å sertifisere i Norge

PEFC Norges sertifiseringavgift 

Sertifiserte bedrifter må betale en årlig sertifiseringsavgift til PEFC Norge. Styret i PEFC Norge fastsetter den årlige tariffen.

For 2018 er det vedtatt følgende sertifiseringsavgift

 

Sertifiseringsrapporter

PEFC krever at et sammendrag av rapportene fra sertifiseringer og re-sertifiseringer blir offentliggjort. Det er den sertifiserte virksomheten som normalt legger dette ut på sine hjemmesider. I denne spalten vil vi legge ut linker rapportene.

ALLSKOG SA
Link til rapport

AT Skog SA
Link til rapport

Glommen Skog SA
Link til rapport

Glommen Skog AS
Link til rapport

Mjøsen Skog SA
Link til rapport

Moelven Skog AB
Link to rapport

NEG Skog AS
Link to rapport

Norsk Skogsertifisering AS
Link til rapport

Nortømmer AS
Link til rapport

Oslo kommune

Link to rapport

SB Skog
Link to rapport

Stangeskovene SA
Link to rapport

Statskog SF
Link to rapport

Vestskog SA
Link to rapport

Viken Skog SA
Link til rapport