Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English
Meninger

Posisjon om sertifisering og klima
04.07.2008
PEFC Council har utarbeidet et eget posisjonspapir om skogsertifisering og klima. Skogbruk er viktig for å bekjempe klimaendringer, men forutsetningen er at skogen drives bærekraftig. Les mer »

WWF inviteres til samarbeid
03.07.2008
PEFC Council ønsker å invitere WWF til samarbeid om å forbedre WWFs vurderingsskjema for skogprodukter, fremgår det av et posisjonspapir som PEFC Council har utarbeidet. Les mer »

Posisjon om endring av skogareal
03.07.2008
PEFC Council har utarbeidet et posisjonspapir om endring av skog. Det krever en rasjonell og detaljert vurdering for å ta standpunkt til konkrete endringer, skriver PEFC Council Les mer »