Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English
Politikk

UK bekrefter PEFCs bærekraft
20.12.2008
Det britiske miljøverndepartementet bekrefter at PEFC sikrer bærekraftig skogbruk. PEFC er sammen med MTCC og FSC fortsatt godkjent for offentlige leveranser av skogprodukter i UK. Les mer »

Grønn innkjøpspolitikk og sertifisering
13.06.2008
Grønn innkjøpspolitikk eller bærekraftig innkjøpspolitikk arbeides det med i flere land. Kriteriene er ikke nødvendivis harmonisert, men PEFC sertifisering ser ut til å bli allment akseptert. Les mer »

Bioenergi og sertifisering
13.06.2008
Bærekraftig skogbruk står svært sentralt på grunn av det store fokus rundt klimapolitikk, bioenergi og trebruk. Spesielt i EU skjer det en rivende utvikling hvor skogsertifiseing kan spille en viktig rolle. Les mer »