Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English
Regler

Presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i skogstandarden
30.11.2011
PEFC Norge har vedtatt presiseringer av krav i Skogstandarden. Presiseringen gjelder kravpunkt 4, Biologisk viktige områder, i Norsk PEFC Skogstandard (Levende Skog standarden av 2006). Les mer »

Endring i rutiner for behandling av klager og presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i i skogstandarden
30.11.2011
PEFC Norges skogforvaltningsstandard er godkjent av PEFC Council med ordningen at Rådet for Levende Skog ivaretar klager og presiseringer. Da Rådet for Levende Skog for tiden ikke er fungerende må disse funksjonen igjen fullt ut ivaretas av Rådet for PEFC Norge. Les mer »

PEFC Sporbarhetssertifisering og logobruk
14.11.2011
PEFC Council vedtok på sin generalforsamling 26. november 2010 endringer i chain-of-custody reglene og i reglene for bruk av PEFC logo. Disse endringene skal være implementert i nasjonale sertifiseringssystemer innen et år. Les mer »

Revidert teknisk dokumentasjon
06.10.2009
Utkastet til PEFC Norges nye tekniske dokumentasjon er blitt justert i løpet av sommeren. Et nytt utkast til hoveddokumentet ”PEFC Norges Tekniske Dokument” og de åtte anneksene er nå tilgjengelige på web-siden. Les mer »

Webinar om CoC standard
28.07.2009
PEFC International inviterer til et ”Webinar” om PEFC Internasjonale standard for sporbarhetssertifisering – ”chain of custody” fredag 31. juli 2009 kl. 16.00 til 18.00. Les mer »

Høring på Teknisk Dokument
11.07.2009
Som ledd i forberedelsene for regodkjenning av PEFC Norges sertifiseringssystem er førsteutkastet til nye hoveddokumenter lagt ut for kommentar Les mer »

CoC Seminar i Japan
24.06.2009
PEFC International inviterer til det tredje seminaret om chain-of-custody. Seminaret holdes i Tokyo, Japan, tirsdag 7. juli 2009. Målet med seminaret er å få innspill fra alle interesserte når PEFC skal revidere sine internasjonale regler for sporbarhetssertifisering (chain-of-custody). Les mer »

Forslag til utvidet sertifisering
18.06.2009
PEFC International har mottatt en omfattende kommentar til det utsendte utkastet til revidert sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Building and Wood Workers’ International (BWI) foreslår å utvide rammen for sporbarhetssertifisering til å omfatte sosiale forhold og arbeidstakerhensyn i hele verdikjeden. Les mer »

Revisjon av sporbarhetsstandard
06.06.2009
PEFC International inviterer til kommentarer til det reviderte utkastet til Internasjonal sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Frist for kommentarer er 7. august 2009. Les mer »

Forventninger til revisjonen
27.05.2009
Skogeier og skogindustri forventer at standardrevisjonen i PEFC prioriterer dem som driver skogbruk og industri, har respekt for kunnskap og erfaring, gir et kost-effektivt system som passer alle skogeiendommer og hele verdikjeden, fremmer vekst og bygger på eksisterende systemer og prosedyrer. Les mer »

Agenda for dialogmøte
11.05.2009
Talere fra hele samfunnet vil bidra under PEFCs dialog om revisjon av standardsetting og viktige dokumenter i PEFC systemet. Dialogen arrangeres i Genève onsdag 27. mai. Les mer »

PEFC seminar om chain-of-custody
19.03.2009
PEFC International arrangerer seminarer om sporbarehetssertifisering (chain-of-custody) i Hannover fredag 22. mai 2009 og i Paris 13. mai. På seminarene gjennomgås dagens regler og mulige endringer i 2010. Les mer »

Invitasjon til regelrevisjon
25.02.2009
PEFC Internasjonal skal revidere viktige regler, og inviterer alle interesserte til å nominere eksperter som kan delta i revisjonen. Les mer »

Regler for nye dokumenter
29.01.2009
Styret i PEFC International har fastsatt nye reglene for nye dokumenter og prosedyrer som skal følges når nye PEFC dokumenter lages. Retningslinjene ble godkjent av styret i PEFC International 29. januar 2009. Les mer »

Justert sertifiseringsavgift
10.01.2009
Rådsmøtet i PEFC Norge fastla nye satser for sertifiseringsavgift for 2009. Dette ble gjort i Rådets møte 4. Desember 2008. Les mer »

Nye regler for logo og sporbarhet
22.11.2008
PEFC International har fastlagt nye regler for bruk av logo og for sporbarhet, chain-of-custody. Endringene er ikke store, men gir klarere og mer fleksible regler. De nye reglene ble godkjent av PEFC Internationals generalforsamling 31. oktober 2008. Les mer »

Regler for dokumenter og nye medlemmer
21.11.2008
PEFC International har fastsatt nye retningslinjer for dokumentstruktur og regler for å akseptere nye medlemmer. Den nye dokumentstrukturen ble godkjent av styret 25. september 2008 og de nye medlemsreglene ble godkjent av styret 30. november 2008. Les mer »

Regelrevisjon logo og CoC
07.07.2008
Reglene for brukav logo og reglene for sporbarhetssertifisering, chain-of-custody, i PEFC systemet er under revisjon, og forslagene er ute til høring med svarfrist 30. juli 2008 Les mer »

Ekspertpanel i PEFC
23.05.2008
PEFC Council har laget nye retningslinjer for hvordan organisasjonens ekspertpanel skal brukes ved godkjenningen av sertifiseringssystem. Les mer »