Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English
Sertifisering

Skogkurs - nytt medlem i PEFC Norge
06.10.2017
Skogkurs ble 6.september 2017 på tatt opp som fullverdig medlem av PEFC Norge. Skogkurs er landets fremste organisasjon for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Les mer »

Juletre- og pyntegrønt omfattes ikke av Skogstandarden
25.05.2017
PEFC Norge har mottatt henvendelser med spørsmål om arealer som benyttes til juletre- og pyntegrøntproduksjon omfattes av Norsk PEFC Skogstandard. PEFC Norge vil derfor med dette klargjøre at Skogstandarden ikke omfatter arealer som nyttes til produksjon av juletre- og pyntegrønt. Les mer »

Kalibreringssamling for skogsertifiserte bedrifter
13.09.2016
PEFC Norge arrangerte 30.-31.august en samling for skogsertifiserte bedrifter. Les mer »

PEFC Norges reviderte standarder er internasjonalt godkjent
19.01.2016
PEFC Norges sertifiseringssystem har vært igjennom en omfattende revisjon i perioden 2013-2015. Siste fase av revisjonsprosessen har vært en grundig 3.parts vurdering av de norske standardene opp mot PEFC’s internasjonale standarder samt en endelig godkjenningsprosess i PEFC Internasjonalt. 14.januar ble det norske systemet formelt regodkjent av PEFC Council. Les mer »

Sammenstilling av høringssvar
23.02.2015
Forslag til revidert sertifiseringssystem ble sendt ut på høring 3.oktober 2014, med frist for å komme med høringssvar 3.desember. Det har kommet inn høringssvar fra 37 organisasjoner. Les mer »

Høring - forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem
03.10.2014
Standardene som inngår i PEFC Norges sertifiseringssystem blir i perioden mai 2013 - oktober 2015 revidert. PEFC Norge sender med dette forslag til reviderte standarder på høring. Høringsfrist: 3.desember 2014 Les mer »

PEFC Internasjonalt søker kandidater til nyopprettet stilling i Brussel
27.01.2014
PEFC har opprettet en ny stilling som "PEFC European Affairs Officer" i Brussel. Stillingen vil rapportere direkte til generalsekretæren i PEFC Internasjonalt og til daglig samarbeide med den nasjonale sekretæren i PEFC Belgia. Det søkes etter en erfaren, initiativrik og god kommunikator til lobbyvirksomhet og analyse knyttet til skogsertifiseringsspørsmål og politikk relatert til skogbruk, tre og trebaserte produkter og bærekraft. Les mer »

Presisering vedrørende hogst og omsetning av stormfelt virke på eiendommer uten miljøregistrering
03.12.2013
I forbindelse med store stormskader åpner PEFC Norge for at det kan gjennomføres hogst av stormfelt virke på eiendommer hvor det ikke er gjennomført MiS-registreringer. Les mer »

Reviderte tariffer for sertifiserte bedrifter
01.11.2013
PEFC Norge har vedtatt nye tariffer for de sertifiserte bedriftene. De nye tariffene er gjeldende fra 01.01.2014. Les mer »

Ny versjon av NA dokument 53
20.06.2013
NA Dok 53: "Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning" Versjon 3.01 - Gjelder fra 22.05.2013 Les mer »

Ny PEFC-sporbarhetsstandard!
28.05.2013
PEFC Internasjonalt har vedtatt en ny Chain of Custody standard. Denne trådde i kraft 24.mai 2013 og gir de sertifiserte bedriftene et effektivt verktøy for å demonstrere at deres innkjøp er i samsvar med kravene i EU’s tømmer forordning (EUTR). Standarden ble revidert i løpet av de siste 18 månedene for å tilfredsstille både nye og eksisterende lover og regler , med særlig fokus på EUTR. Les mer »

Invitasjon til deltakelse ved revisjon av Norsk PEFC Skogstandard
13.05.2013
PEFC Norge skal revidere sitt skogsertifiseringssystem og sin skogstandard, og inviterer alle med interesse for bærekraftig skogbruk og skogsertifisering til å delta i revisjonsprosessen. Les mer »

Video: Fiemme 2013 - The Responsible World Championships
03.03.2013
Denne videoen om VM på ski i Val di Fiemme understreker det positive bidraget som ansvarlig innkjøp kan utgjøre. Den viser den virkningen av bærekraftig skogforvaltning og PEFC-sertifisering på miljøet, så vel som den lokale økonomien. Les mer »

PEFC tilpasses EU’s Tømmerforordning - Offentlig høring av revidert PEFC sporbarhedsstandard
04.01.2013
PEFC har på bakgrunn av de kommende krav i den såkalte tømmerforordningen (EUTR) revidert sporbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2010 og inviterer til en åpen høring om de foreslåtte endringene. Interessenter i hele verden inviteres til å gi kommentarer og tilbakemeldinger på den reviderte PEFC Chain of Custody standard, som vil oppfylle de kravene som stilles i EU’s tømmerforordning (EUTR) Les mer »

PEFC sporbarhetssertifisering vil oppfylle kravene i EU's tømmerforordning
10.10.2012
«PEFC Chain of Custody (CoC) Working Group» bekreftet i sitt siste møte at PEFC CoC-sertifisering vil tilfredsstille kravene som settes i EU’s tømmerforordning (EUTR) ved plassering av tømmer og treprodukter på det europeiske markedet. Les mer »

Sporbarhetssertifisering på full fart inn i byggevarehandelen
13.07.2012
Miljøklassifisering av bygg er på full fart inn i den norske bygge- og eiendomsbransjen og hele bransjen har stilt seg bak en norsk bransjestandard for miljøklassifisering av bygg, BREEAM-NOR. Dette stiller blant annet krav til sporbarhetssertifisering på trematerialer hos leverandører til byggebransjen. Neumann Bygg AS ble, som den første byggevarekjede, nylig PEFC-sertifisert! Les mer »

Presiseringer av Skogstandarden
17.02.2012
PEFC-Norges presiseringer av Skogstandarden, vedtatt 22.november 2011, har vist seg å ha skapt noen uklarheter. Dette gjelder punkt C. Presisering av kravet om konsultasjon med miljødatabaser før hogst, punktene 2, 3 og 4. Les mer »

Norsk PEFC-sertifisert juletre på Trafalgar Square
02.12.2011
Juletiden i London starter i bærekraftig stil med belysningen av det ikoniske Trafalgar Square juletreet 1. desember. Den tradisjonelle årlige gaven fra Oslo til London som takk for støtte og hjelp under 2. verdenskrig vil være det 65. i rekken av trær donert av Oslos befolkning til innbyggerne i London. Les mer »

Navn på PEFC Norges Skogforvaltningsstandard
30.11.2011
PEFC Norges skogforvaltningsstandard har Levende Skog standarden av 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007 som kravbeskrivelse. Les mer »

Kina satser på PEFC
25.11.2011
PEFC har enstemmig godkjent søknaden fra den kinesiske skogsertifiseringsorganisasjonen ,China Forest Certification Council (CFCC), om å bli medlem av PEFC - verdens største skogsertifiseringssystem. Les mer »

Alfsen leder PEFC Norge
11.07.2011
Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund, er valgt til leder av rådet for PEFC Norge. Hun etterfølger Knut Einar Fjulsrud fra Treindustrien, som fortsetter som rådsmedlem. Nytt medlem i rådet er også Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet. Les mer »

PEFC sertifiseringen regodkjent
17.11.2010
Diplomet som er beviset på regodkjenningen av norsk PEFC sertifisering, ble overrakt på PEFC Counsils generalforsamling i Rio de Janeiro i forrige uke. Les mer »

WWF og Sabima bryter med Levende Skog
01.07.2010
De to miljøorganisasjonene WWF-Norge og Sabima har valgt å trekke seg fra Rådet for Levende Skog. Bakgrunnen er uenighet med skogeiersiden om kravpunkt 18 i LS-standarden som går på skogreising og treslagsskifte. Les mer »

PEFC Norges søknad om re-godkjenning behandles nå
22.04.2010
PEFC Norges søknad om regodkjenning av det norske sertifiseringssystemet er nå til behandling hos konsulentfirmaet Indufor OY i Finland. Les mer »

Cappelen Damm AS CoC-sertifisert
22.04.2010
Norges største forlagshus, Cappelen Damm AS er nå CoC-sertifisert. Cappelen Damm omfatter bokhandel, bokklubber, distribusjons- og forlagsvirksomhet innenfor et bredt utvalg. Årlig omsetning ligger på ca. 800 mill. kroner. Les mer »

Luxembourg og Slovakia søker om ny godkjenning
02.02.2010
PEFC Luxembourg og den slovakiske skogsertifiseringsorganisasjonen har revidert sine nasjonale sertifiseringsordninger i tråd med PEFCs krav om 5-årig revisjon. Søknad om ny godkjenning er sendt PEFC Council. Les mer »

PEFC Chile revidert og utvidet
08.05.2009
PEFC systemet i Chile, CERTFOR, har fått fornyet sin godkjennelse og sertifiseringen er utvidet til både å gjelde plantasjeskogbruk og vanlig skogbruk. Les mer »

PEFC Malaysia godkjent
05.05.2009
Skogsertifiseringssystemet MTCS i Malaysia er godkjent av PEFC. Dette er det første sertifiseringssystemet for tropisk tømmer i Asia / Stillehavsregionen som er godkjent av PEFC. Les mer »

Finsk standard revidert
04.05.2009
Arbeidsgruppen som har revidert PEFCs standard for skogforvaltning i Finland har enstemmig blitt enig om en ny standard. Les mer »

PEFC i Gabon godkjent
28.04.2009
PACF Gabon er som det første sertifiseringssystem i Afrika blitt godkjent av PEFC International. Dette er et viktig skritt for å sikre bærekraftig skogbruk i Afrika. Les mer »

Påmelding til CoC seminar i Tyskland
17.04.2009
PEFC International og PEFC Tyskland inviterer til seminar om sporbarhetssertifisering i Hannover 22. mai 2009. Les mer »

Bambusseminar i Kina
16.04.2009
PEFC kontoret i Kina og det Kinesiske skogakademiet arrangerte 4. mars 2009 et internasjonalt seminar om bambussertifisering. Les mer »

Påmelding til CoC seminar i Frankrike
07.04.2009
PEFC International og PEFC Frankrike inviterer til seminar om sporbarhetssertifisering i Paris 13. mai 2009. Les mer »

Teknisk revisjon i Slovakia
20.03.2009
Etter mer enn tre år i virksomhet, skal PEFC systemet i Slovakia nå gjennomgå en teknisk revisjon. Slovakias Sertifiseringssystem og Slovakias Sertifiseringsorganisasjon har satt i gang revisjonen. Les mer »

Pilotgruppe i Estland
19.03.2009
En gruppe på 44 skogeiere skal være med i et pilotprosjekt for gruppesertifisering av skog i Estland. Til sammen 55.000 hektar skog skal sertifiseres. Les mer »

Russisk PEFC godkjent
06.03.2009
Det russiske PEFC systemet, Russian National Forest Certification System er nå godkjent av PEFC. Utviklingen av det russiske PEFC systemet har vært støttet av Verdensbanken. Les mer »

Hviterussland søker godkjenning
24.06.2008
PEFC organisasjonen i Hviterussland, the Belarusian Association of Forest Certification, søker PEFC Council om å få godkjent sitt sertifiseringssystem. Kommentarer kan sendes innen 22. august til konsulenten som vurderer søknaden. Les mer »

CertforChile søker regodkjenning
24.06.2008
CertforChile, det chilenske PEFC systemet har søkt PEFC Council om regodkjenning. Alle kan sende kommentarer til konsulenten som vurderer sæknaden innen 22. august 2008 Les mer »

PEFC Norway in English
02.01.2001
PEFC Norway now has an English page based on the same content as the Norwegian web site. For access click on the flag above. Les mer »