Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC i Gabon godkjent

28.04.2009

PACF Gabon er som det første sertifiseringssystem i Afrika blitt godkjent av PEFC International. Dette er et viktig skritt for å sikre bærekraftig skogbruk i Afrika.

Skogprodukter som kommer fra skog som er sertifisert etter standarden til PACF Gabon kan nå bruke PEFC logo og dermed få adgang til internasjonale markeder som krever skogsertifisering. Stadig flere internasjonale kjøper krever bevis på at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

På tilsvarende måte som i alle PEFC systemer er PEFC Gabon basert på at det er utviklet en lokalt tilpasset skogstandard som samtidig tilfredsstiller alle internasjonale krav til bærekraftig skogbruk. En slik nasjonalt utviklet standard har mye større betydning for å sikre bærekraftig skogbruk enn om bare enkelteiendommer er sertifisert. Det nye systemet i Gabon er derfor et viktig skritt i arbeidet for å gjøre skogbruket i Afrika bærekraftig.

Link
Les mer hos PEFC International