Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Pilotgruppe i Estland

19.03.2009

En gruppe på 44 skogeiere skal være med i et pilotprosjekt for gruppesertifisering av skog i Estland. Til sammen 55.000 hektar skog skal sertifiseres.

Pilotprosjektet støttes av Senter for privatskog en institusjon som støtter privatskogbruket i Estland og samtidig formidler EU og nasjonal støtte til skogeiere. AS Metrosert er rådgiver for prosjektet og PEFC Finland og PEFC Tyskland er engasjert som støttespillere for PEFC Estland.

Se informasjon hos PEFC International