Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Russisk PEFC godkjent

06.03.2009

Det russiske PEFC systemet, Russian National Forest Certification System er nå godkjent av PEFC. Utviklingen av det russiske PEFC systemet har vært støttet av Verdensbanken.

Det russiske PEFC systemet er laget gjennom en omfattende konsensusprosess hvor et mangfold av interessegrupper har deltatt. – Russiske PEFC vil bidra til videre utvikling av bærekraftig skogbruk i Russland. Samtidig vil PEFC sertifisert russisk råstoff øke tilbudet av sertifisert råstoff både i Europa og resten av verden, sier generalsekretær Ben Gunneberg i PEFC International.

- Til tross for tilbakeslaget i verdensøkonomien er det betydelig økt etterspørsel etter sertifiserte skogprodukter. De viktigste markedene for russisk PEFC tømmer vil ære Kina, Japan og Europa.

Over de neste 10 år vil sertifisering av russisk skog kunne øke det totale, sertifiserte skogarealet med en tredjedel, til over 400 millioner hektar. PEFC sertifiseringen i Russland vil ytterligere befeste PEFCs stilling som verdens ledende sertifiseringssystem.

Les mer på PEFC Internationals hjemmeside