Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Forum for interessegrupper

23.01.2009

PEFC International inviterer nå internasjonale interessegrupper til å bli en del av styringsstrukturen i PEFC. På generalforsamlingen i oktober 2008 vedtok organisasjonen nye vedtekter som banet veien for en slik utvikling.

PEFC International går nå bredt ut og inviterer medlemmer til sitt ”Stakeholder forum”. Det nye forumet vil få både formell og reell innflytelse i organisasjonen. Etter de nye vedtektene får forumet opptil halvparten av stemmene i generalforsamlingen og får rett til å oppnevne styremedlemmer.

Endringene i vedtektene er en del av den store strategiprosessen til PEFC hvor både strategi og styringsstruktur er grundig gjennomgått.

- Det nye ”Stakeholder Forum” er en av de viktigste forslagene som kom ut av strategiprosessen. Undersøkelser blant viktige interessegrupper foreslo at interessegruppene måtte få sterkere innflytelse i PEFC, sier Claire Blenkinsop som er ansvarlig for videre utvikling av PEFC. Claire Blenkinsop, som er ny utviklingssjef i PEFC, har bl.a. bakgrunn fra WWF.

Se invitasjonen til å delta i PEFCs stakeholder forum.

Link
PEFC Internationals nye vedtekter