Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Regler for nye dokumenter

29.01.2009

Styret i PEFC International har fastsatt nye reglene for nye dokumenter og prosedyrer som skal følges når nye PEFC dokumenter lages. Retningslinjene ble godkjent av styret i PEFC International 29. januar 2009.

Tekniske dokumenter er så viktig for både PEFC International, nasjonale sertifiseringsorganer og alle som er involvert i sertifisering at PEFC International har funnet det nødvendig å lage klare krav og regler for hvordan organisasjonen utvikler sine dokumenter. Reglene gjelder både nye dokumenter og revisjon og vedlikehold av eksisterende dokumenter. Retningslinjene heter: PEFC GD 1003:2009: “PEFC Council technical documents development procedures – requirements”.

Hvordan strukturen i dokumentene skal bygges opp reguleres i dokumentet:
PEFC GD 1001:2008: Structure of the PEFC technical documentation

Se også PEFC Internationals side for tekniske dokumenter.