Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Regler for dokumenter og nye medlemmer

21.11.2008

PEFC International har fastsatt nye retningslinjer for dokumentstruktur og regler for å akseptere nye medlemmer. Den nye dokumentstrukturen ble godkjent av styret 25. september 2008 og de nye medlemsreglene ble godkjent av styret 30. november 2008.

Hensikten med de nye retningslinjene for dokumenter er å skape et klarere og mer enhetlig sett av regler både for PEFC Internationals dokumenter og for de dokumenter som lages i hvert medlemsland. Retningslinjene setter krav til definisjoner, ansvar og tilgjengelighet. Retningslinjene heter ”PEFC GD 1001:2008: Structure of the PEFC technical documentation

Retningslinjene gir regler og prosedyrer for hvilke organisasjoner som kan være nasjonale PEFC organisasjoner, hvordan medlemskap eventuelt kan overføres til nye nasjonale organisasjoner og hvem som kan bli medlem av PEFC International nye forum for interessegrupper, det såkalte “Stakeholder forum”. De nye reglene heter: ”PEFC GD 1002:2008: Acceptance of PEFC members

Se også PEFC International side for tekniske dokumenter.