Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Justert sertifiseringsavgift

10.01.2009

Rådsmøtet i PEFC Norge fastla nye satser for sertifiseringsavgift for 2009. Dette ble gjort i Rådets møte 4. Desember 2008.

De nye satsene gjelder notifiseringsavgift og sertifiseringsavgift. Som tidligere vil sertifiserte tilknyttet Skogeierforbundet, Norskog, Statskog, Treindustrien og Treforedlingsindustriens Bransjeforening betaler samlet gjennom sine organisasjoner.

Siden antall notifiserte og sertifiserte utenom organisasjonene er relativt begrenset, blir avgiftene fakturert direkte fra PEFC Norge og ikke gjennom sertifiseringsselskapene. Avgiftene for sertifiseringstjenestene er merverdiavgiftspliktige. Satsene for 2009 er bare i beskjeden grad endret i forhold til 2008.

Se vedlegg PEFC Norges 2009 tariff

Vedlegg:
PEFCNTariff2009