Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Bioenergi og sertifisering

13.06.2008

Bærekraftig skogbruk står svært sentralt på grunn av det store fokus rundt klimapolitikk, bioenergi og trebruk. Spesielt i EU skjer det en rivende utvikling hvor skogsertifiseing kan spille en viktig rolle.

EU kommisjonen arrangerte i midten av juni et seminar hvor energi fra biomasse og bærekraft var et viktig tema. EU kommisjonen har foreslått et eget direktiv for bio drivstoff og energi fra fornybare kilder, og et sentralt punkt er hvordan bærekraft skal defineres. For PEFC er det viktig å sikre at det ikke kommer tilfeldige definisjoner av bærekraft som i verste fall kunne være motstridende. Dagens skogsertifisering bygger på et grundig og langvarig arbeid i FN og sammenkoplede regionale prosesser, som Ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skoger, MCPFE i Europa.

Det virker som om deler av EU kommisjonen synes det er mer fristende å definere bærekraft på nytt enn å videreutvikle de etablerte definisjonene. Samtidig virker det som om sertifisert skogbruk og produkter fra sertifisert skogbruk vil spille en stadig viktigere rolle i klimapolitikken. Det diskuteres utvikling av sertifiseringsordning for bioenergi, mens PEFC Norge er klar på at når skogbruket er sertifisert, så vil alle produkter fra dette skogbruket også være sertifisert.

Det er en bekymring i enkelte land om hva som vil skje med de deler av skogbruket som ikke er sertifisert. I Norge er dette ikke noe problem, men i flere land må det til en betydelig innsats for å organisere små skogeiendommer og gjennomføre like effektive gruppersertifiseringssystemer som i Norge.

Se produsentenes posisjon
Se direktivutkastet