Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Ekstraordinær generalforsamling i PEFC

22.04.2008

PEFC Council holder en ekstraordinær generalforsamling pr. post for å gjennomføre små formelle endringer i vedtektene.

Endringene i vedtektene er nødvendig fordi styret i PEFC Council i november i fjor besluttet å sekretariatet fra Luxembourg til Geneve. Vedtektene må endres fordi forretningsadressen står skrevet inn i vedtektene og disse bare kan endres av generalforsamlingen. Selskapet vil ikke kunne lovlig registreres i Sveits hvis vedtektene ikke endres.

I henhold til vedtektene er det også generalforsamlingen som må beslutte at sekretariatet flytter. Generalforsamlingen blir gjennomført ved at medlemmene formelt poster sine stemmer innen 2. mai 2008. Siden flyttingen er et ledd i en omfattende strategigjennomgang som alle har sluttet seg til, er den ekstraordinære generalforsamlingen en formal sak, men samtidig markerer den en viktig etappe i implementeringen av strategien.