Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Ekspertpanel i PEFC

23.05.2008

PEFC Council har laget nye retningslinjer for hvordan organisasjonens ekspertpanel skal brukes ved godkjenningen av sertifiseringssystem.

PEFC Council har opprettet et ekspertpanel som kan brukes når nasjonale PEFC systemer søker og godkjennelse eller regodkjennelse. Systemet er slik at søknader om godkjenning legges ut på offentlig høring, samtidig som det oppnevnes en uavhengig konsulent til å gå gjennom søknaden og innstille på om styret i PEFC Council skal anbefale at generalforsamlingen godkjenner søknaden. Godkjenning kan enten vedtas på en ordinær generalforsamling eller ved en formell postavstemning blant alle PEFCs medlemmer.

Eksportpanelet er blitt oppnevnt for å vurdere konsulentens arbeid. Ekspertene skal ikke vurdere om konsulenten har truffet riktig konklusjon, det er styrets oppgave. Men ekspertene skal sikre at konsulentarbeidet er grundig og profesjonelt utført og at arbeidet gir grunnlag for å trekke konklusjoner.

De nye retningslinjene for eksportpanelet legger særlig vekt på å styrke åpenhet og innsyn, og sikre at alle prosedyrer er solide og troverdige. Se nærmere om ekspertpanelet