Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Britene etterspør PEFC

27.05.2008

Etterspørselen etter PEFC sporbarhetssertifisering (chain-of-custody) øker i Storbritannia. I UK har antall chain-of-custody sertifikater nå kommet opp i 750, fremgår det av nyhetsbrevet til PEFC UK.

Antall chain-of-custody sertifikater fra PEFC UK har fordoblet seg hvert år, og trenden ser ut til å fortsette. Sertifikatene er spredt på en hel rekke ulike bransjer innen skogbasert sektor. Storbritannia er et betydelig importland av treprodukter og mange av lisensene gjelder både trebearbeidende selskaper, handelsledd og trykkerier. Se nyhetsbrevet