Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Hviterussland søker godkjenning

24.06.2008

PEFC organisasjonen i Hviterussland, the Belarusian Association of Forest Certification, søker PEFC Council om å få godkjent sitt sertifiseringssystem. Kommentarer kan sendes innen 22. august til konsulenten som vurderer søknaden.

PEFC organisasjonen i Hviterussland ble etablert i juli 2005. Målet var å fremme bærekraftig skogbruk og utvikle et nasjonalt sertifiseringsssystem som internasjonalt kunne godkjennes under PEFC. PEFC Council har nå sendt søknaden på høring, og reglene for høring er at den skal være åpen i 60 dager. INDUFOR OY er oppnenvt som konsulent for å vurdere søknaden, og kommentarer skal sendes dit. Se høringen