Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Regelrevisjon logo og CoC

07.07.2008

Reglene for brukav logo og reglene for sporbarhetssertifisering, chain-of-custody, i PEFC systemet er under revisjon, og forslagene er ute til høring med svarfrist 30. juli 2008

Reglene for logobruk og reglene for sporbarhetssertifisering er blant de svært viktige reglene i PEFC systemet. Både logobruk og sporbarhetssertifisering er så internasjonale at PEFC Norge vil legge til grunn de internasjonale reglene. Det er derfor viktig at norske virksomheter kommer med forslag hvis de merker problemer med dagens system, eller at noen av fendringsorslagene ikke virker tilfredsstillende.

Forslagene, høringsdokumenter og svarmulighet finnes på PEFC Councils hjemmeside www.pefc.org eller klikk her for direkte link. Hvis norske virksomheter ønsker å sende sine kommentarer via PEFC Norge, så er det fullt mulig, se kontaktsiden