Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC Norge side med engelsk

01.01.2001

Nettsiden til PEFC Norge redigeres på norsk. Men for å spare kostnader, og siden skogsertifiseringen er internasjonal vil mange dokumenter og underinformasjon bare finnes på engelsk.

PEFC Norges nettside skal nå flere brukergrupper, både de som er engasjert i skogsertifisering og dem som vil vite mer om skogsertifisering. For skogeiere, industri, handel og sertifiseringsorganer forsøker vi å lage et praktisk arbeidsverktøy hvor disse gruppene kan finne dokumentasjon og hjelpemidler.

For dem som vil vite mer om skogsertifisering og hva som hva som rører seg i denne spennende delen av verden, forsøker vi å lage en informativ side.

Kostnader er et vesentlig moment i skogsertifisering. Derfor kan vi ikke bruke for mye ressurser på oversettelse. Mange av originaldokumentene finnes bare på engelsk, og den internasjonale nyhetsverdenen gir mest engelsk informasjon. Vi forsøker å veilede og henvise. For dem som trenger veiledning, ta kontakt med sekretariatet i PEFC Norge.

Gi oss gjerne tilbakemelding på innholdet på siden, slik at vi kan forbedre oss i forhold til dere som bruker siden. Tilbakemelding