Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Skogkurs - nytt medlem i PEFC Norge

06.10.2017

Skogkurs ble 6.september 2017 på tatt opp som fullverdig medlem av PEFC Norge. Skogkurs er landets fremste organisasjon for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser.

Skogkurs har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal Skogkurs bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen, og til formidling av kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet. Skogkurs er en medlemsforening med landsomfattende virksomhet. Medlemmer i Skogkurs er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til foreningens formål.

Skogkurs tilbyr blant annet kurs og kompetansetiltak innen Norsk PEFC Skogstandard og deltar aktivt FoU-arbeid innenfor relevante fagområder. Skogkurs har gjennom mange år hatt tett kontakt med både sertifikatholdere, skogeiere og skogsentreprenører, samt forskere og fagekspertise, og høstet omfattende erfaringer med praksis og formidling om PEFC. 

For mer informasjon om Skogkurs, se deres hjemmeside.