Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Juletre- og pyntegrønt omfattes ikke av Skogstandarden

25.05.2017

PEFC Norge har mottatt henvendelser med spørsmål om arealer som benyttes til juletre- og pyntegrøntproduksjon omfattes av Norsk PEFC Skogstandard. PEFC Norge vil derfor med dette klargjøre at Skogstandarden ikke omfatter arealer som nyttes til produksjon av juletre- og pyntegrønt.

Selv om areal som nyttes  til juletre- og pyntegrønt produksjon er definert som skog, så har disse arealene ikke vært omfattet av verken tidligere eller gjeldende versjon av Norsk PEFC Skogstandard. 

Begrensningene i standarden om hvilke treslag som kan benyttes (kravpkt 19 - bruk av utenlandske treslag) gjelder, som i tidligere versjoner, ikke for juletre- og pyntegrønt.