Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Kalibreringssamling for skogsertifiserte bedrifter

13.09.2016

PEFC Norge arrangerte 30.-31.august en samling for skogsertifiserte bedrifter.

PEFC Norge arrangerer årlig kalibreringssamling for de skogsertifiserte bedriftene, og årets samling var lagt til Hadeland.

Hovedmålet med samlingene er å ta opp elementer i sertifiseringen hvor det er behov for å gjennomgå praksis slik at alle aktørene har felles forståelse og praktisering av krav i skogstandarden.

Dag 1 var "innedag" med fokus på nye/endrede ting i standardene.

Dag 2 var skogbefaring, hvor PEFC Norge i samarbeid med Harald Kvam som representant for Lunner Allmenning, hvor sentrale temaer i Skogstandarden ble belyst.

Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at disse samlingene er en særdeles nyttig og viktig arena for meningsutveksling og i arbeidet med felles forståelse og praktisering av Skogstandarden.

PEFC retter en stor takk til alle deltakerne for aktiv deltakelse på samlingen, og en spesiell takk til Harald Kvam og Lunner Allmenning.