Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Høring - forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem

03.10.2014

Standardene som inngår i PEFC Norges sertifiseringssystem blir i perioden mai 2013 - oktober 2015 revidert. PEFC Norge sender med dette forslag til reviderte standarder på høring. Høringsfrist: 3.desember 2014

PEFC skogsertifiseringssystemet skal revideres hvert 5.år og PEFC Norge startet revisjonsprosessen 13.mai 2013 med åpen invitasjon for innspill til prosessen og deltakelse i en arbeidskomite. 

Arbeidskomiteen har i perioden oktober 2013 til september 2014 revidert Norsk PEFC Skogstandard og øvrige standarder som inngår i systemet, og det foreligger nå forslag til reviderte standarder.
 
Arbeidskomiteen har bestått av representanter fra følgende organisasjoner:
  • Fellesforbundet
  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Maskinentreprenørenes Forbund
  • Norges Skogeierforbund
  • NORSKOG
  • Statskog SF
  • Treforedlingsindustriens Bransjeforening
  • Treindustrien
I tillegg har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vært representert med observatører i arbeidskomiteen.
 
Forslag til reviderte standarder som er på høring:
PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk
PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard
PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering
PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan
PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer
 
Høringssvar sendes til PEFC Norge, Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo eller som epost til PEFC Norges sekretariat; thomas.husum@skog.no