Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Presisering av NA Dok 53, kap. 2; Modeller for sertifisering

19.12.2013

Siden PEFC Norges forrige revisjon av sertifiseringssystemet, har en ny internasjonal PEFC standard for gruppesertifisering blitt implementert. For å oppfylle kravene i den nye internasjonale standarden er det behov for en presisering av ”NA Dok 53 – retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning”. Presiseringen ble vedtatt av PEFC Norge 12. desember 2013 og er gjeldende fra publiseringsdato 19.12.2013.

Presisering:
Dersom skogeier er dekket av mer enn ett skogforvaltningssertifikat skal avvik som er registrert under ett av sertifikatene også adresseres til andre sertifikatholdere som dekker skogeieren.
Ved skifte av sertifikatholder skal det informeres om ikke lukkede avvik registrert hos tidligere sertifikatholdere. Sertifikatholder skal innhente disse opplysningene fra skogeier, og skogeier er pliktig til å opplyse ny sertifikatholder om avvik som ikke er lukket på sin eiendom.