Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Ny PEFC-sporbarhetsstandard!

28.05.2013

PEFC Internasjonalt har vedtatt en ny Chain of Custody standard. Denne trådde i kraft 24.mai 2013 og gir de sertifiserte bedriftene et effektivt verktøy for å demonstrere at deres innkjøp er i samsvar med kravene i EU’s tømmer forordning (EUTR). Standarden ble revidert i løpet av de siste 18 månedene for å tilfredsstille både nye og eksisterende lover og regler , med særlig fokus på EUTR.

EUTR, trådte i kraft i mars 2013, og forbyr ulovlig hogd tømmer fra å bli plassert på EU-markedet. Den fastsetter obligatoriske prosedyrer utformet for å minimere risikoen for omsetning av tømmer og trematerialer som stammer fra ulovlig hogst.

Viktige endringer i 2013 Chain of Custody standard er:

  • Utvidet definisjon av «kontroversielle kilder» for å inkludere EUTR-spesifikke krav i tillegg til krav som overholdelse av handel og tollovgivningen i tillegg til lovgivningen om internasjonale og nasjonale skoglovgivningen.
  • Ekstra krav til informasjon om treslag og opprinnelse for å tilfredsstille informasjonsbehovet i ulike lovgivende og regulerende prosesser som feks EUTR
  • PEFC Due Diligence System (DDS - aktsomhetsystem) er nå en integrert del av PEFC Chain of Custody standarden og obligatorisk for alle sertifiserte enheter og alt materiale, også sertifisert materiale.
  • Utvidet omfanget av «ulovlig materiale» til å inkludere tømmer og trematerialer som stammer fra konfliktområder.

PEFC Internasjonalt vil gi omfattende veiledning for å sikre en smidig overgang til 2013-standarden, inkludert webinarer, vanlige spørsmål og work-shops.

Chain of Custody standard for skogbaserte produkter - Krav (PEFC ST 2002:2013) trer offisielt i kraft 24. mai 2013, med en overgangsperiode på ni måneder. Selskapene som i dag er sertifisert til 2010 PEFC Chain of Custody standard kan også justere deres eksisterende system slik at det oppfyller kravene i  EUTR inntil 2013-standarden er implementert.

Link til ny PEFC CoC-standard