Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC tilpasses EU’s Tømmerforordning - Offentlig høring av revidert PEFC sporbarhedsstandard

04.01.2013

PEFC har på bakgrunn av de kommende krav i den såkalte tømmerforordningen (EUTR) revidert sporbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2010 og inviterer til en åpen høring om de foreslåtte endringene. Interessenter i hele verden inviteres til å gi kommentarer og tilbakemeldinger på den reviderte PEFC Chain of Custody standard, som vil oppfylle de kravene som stilles i EU’s tømmerforordning (EUTR)

En arbeidsgruppe av interessenter, ledet av PEFC Internasjonalt har revidert PEFC Chain of Custody Standard det siste året for å tilpasse den til lover og forskrifter som følger av EUTR.

Viktige endringer er:

  • Utvidet definisjon av kontroversielle kilder for å omfatte EUTR spesifikke krav i tillegg til internasjonal lovgivning, nasjonale eller lokale lover om skogbruksvirksomhet.
  • Ytterligere krav om informasjon om lover og prosesser som følge av EUTR.
  • Tilpasning av PEFC Due Diligence System (DDS) til EUTR konsept om ubetydelig risiko.
  • Utvikling av et formelt krav for å identifisere PEFC DDS-sertifisert varer. (PEFC DDS-sertifisering er en integrert del av PEFC Chain of Custody, men kan også brukes separat).
  • Utvidet definisjon av forbudte varer til å omfatte tømmer fra konfliktområder

EUTR, som trer i kraft i mars 2013, forbyr at ulovlig avvirket tømmer blir plassert på EU-markedet. Den inneholder obligatoriske prosedyrer for de som handler med treprodukter i EU og har som mål å minimere risikoen for at ulovlig hogd tømmer omsettes i markedet. EUTR gjelder både importerte og norsk produserte tømmer og er dermed relevant for selskaper globalt. Den reviderte PEFC Chain of Custody standarden for å oppfylle kravene i EUTR er nå åpen for offentlig høring.

Linkar for ytterligere informasjon:

Miljøverndepartementet – Ansvarligmyndighet for EUTR i Norge

Europakommissionen – Ansvarlig for forordningen EUTR

PEFC International – Ansvarlig for revisjonen av Sporbarhetsstandarden

Via følgende link oppfordres det til å gi innspill og synspunkter senest den 2.februar på den nye standarden som er på høring – Link til offentlig høring.