Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i skogstandarden

30.11.2011

PEFC Norge har vedtatt presiseringer av krav i Skogstandarden. Presiseringen gjelder kravpunkt 4, Biologisk viktige områder, i Norsk PEFC Skogstandard (Levende Skog standarden av 2006).

Med presisering menes: Teksten i et kravpunkt er formulert slik at det kan oppstå tvil om praktisering eller det observeres gjentatte avvik ved kontroll. Presiseringen skal bidra til tydeligere regler for praktisering og kontroll. Presisering gjøres også når ny kunnskap eller myndighetspålagte bestemmelser tilsier det. En presisering skal gjelde fra bestemt dato.

PEFC-Norge har registrert at enkelte av de krav som gjelder for PEFC-sertifisering i Norge har blitt praktisert forskjellig eller på en ikke tilfredsstillende måte.

For å unngå dette harPEFC-Norge fastsatt følgende 4 presiseringer:

A. Presisering for å sikre at hogst som har forringet nøkkelbiotoper blir avdekket og at slik hogst ikke skjer i framtida

B. Presisering av kravet om registrering og dokumentasjon av nøkkelbiotoper

C. Presisering av kravet om konsultasjon med miljødatabaser før hogst

D. Presisering for å sikre oppdatert oversikt over medlemmer i den sertifiserte gruppen

Bedrifter med skogforvaltningssertifikat må implementere presiseringene i sine sertifiseringsrutiner og de notifiserte sertifiseringsselskapene må legge presiseringen til grunn for sine kontroller.

 

Her ligger presiseringsdokumentet.