Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Endring i rutiner for behandling av klager og presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i i skogstandarden

30.11.2011

PEFC Norges skogforvaltningsstandard er godkjent av PEFC Council med ordningen at Rådet for Levende Skog ivaretar klager og presiseringer. Da Rådet for Levende Skog for tiden ikke er fungerende må disse funksjonen igjen fullt ut ivaretas av Rådet for PEFC Norge.

Det ble derfor med virkning fra 22. november 2011 vedtatt at det er Rådet for PEFC Norge som behandler klager og presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i skogstandarden. Saksbehandling vil skje i samsvar med PEFCs tekniske dokumenter.