Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC Sporbarhetssertifisering og logobruk

14.11.2011

PEFC Council vedtok på sin generalforsamling 26. november 2010 endringer i chain-of-custody reglene og i reglene for bruk av PEFC logo. Disse endringene skal være implementert i nasjonale sertifiseringssystemer innen et år.

 Dette innebærer få tekniske endringer i PEFC Norges tekniske dokumenter, siden de norske chain-of-custody reglene og reglene for logobruk fullt ut har adoptert de internasjonale reglene og slått denne fast i den tekniske dokumentasjonen.

For å bringe de formelle norske reglene i tråd med de internasjonale endringene har “PEFC Norge Rådet” formelt vedtatt disse regelendringene med virkning fra 1.november 2011.

Her ligger vedtaket til PEFC Norge.

Gjeldende dokument  innen sporbarhet er følgende:

PEFC ST 2002:2010 Chain of custody ogf Forest Based Products – Requirements

Gjeldende document innen logobruk:

PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo Usage Rules – Requirements (second edition)