Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

WWF og Sabima bryter med Levende Skog

01.07.2010

De to miljøorganisasjonene WWF-Norge og Sabima har valgt å trekke seg fra Rådet for Levende Skog. Bakgrunnen er uenighet med skogeiersiden om kravpunkt 18 i LS-standarden som går på skogreising og treslagsskifte.

I Norge har standardsetting for PEFC-sertifisering skjedd gjennom Levende Skog slik det også er presisert i PEFC Norges søknad om regodkjenning av Norges sertifiseringsopplegg i PEFC. Innenfor Levende Skog er det i den senere tid blitt arbeidet med en revisjon av kravpunktet som angår skogreising og treslagsskifte.

De to miljøorganisasjonene har imidlertid brutt forhandlingene etter å ha stilt krav som skogeierorganisasjonene ikke kunne godta. Samtidig har de to organisasjonene gjort det klart at de ikke lenger støtter Levende Skog-standarden og at det dermed ikke foreligger noen enighet om denne.

Dette fører til at kravpunkt 18 i Levende Skogs skogbehandlingsstandard ikke blir endret i forhold til den revisjonen som skjedde i 2006. Det er denne standarden søknaden om regodkjenning av det norske opplegget for PEFC-sertifisering er basert på.