Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

- Vårt arbeid er fundamentalt for livet på denne planeten

18.12.2009

I siste utgave av PEFC Newsletter, som rapporterer fra PEFCs 13. generalforsamling i Paris i november, reflekterer PEFCs styreleder Bill Street over utfordringer og muligheter som skogsertifisering og bærekraftig skogbruk står overfor - og vil stå overfor.

- PEFC-familien består nå av store, private skogeiere, små ikke-europeiske familieskogbrukere og nasjonale styringsorganer fra Sør-Amerika, Asia og Afrika. Alle disse gruppene bringer med seg sin egen kultur, sin egen tenkemåte og - viktigst av alt - sin egen måte å praktisere et bærekraftig skogbruk på, sa Street.

- Våre muligheter til å lære fra hverandre utvides hver gang et ny nasjon slutter seg til familien, fortsatt Street. - Og jeg vet at om vi står samlet, kan vi oppnå det som kreves av oss. Og ved hjelp fra miljøsiden og fra fagforeninger, med støtte fra regjeringer og allmennhet, kan vi skape den pragmatisme som er nødvendig for å lykkes.

- Og én ting vet jeg; vi må feire oss selv og fortelle verden om hva vi allerede har oppnådd. Vi må gjøre dette, ikke fordi vi tar oss selv så høytidelig, men for at vi står for et seriøst ig viktig arbeid. Det vi har fullført og vil fullføre er absolutt fundamentalt for liver på denne planeten, sluttet Street.

Linkt til PEFC Newsletter