Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Revidert teknisk dokumentasjon

06.10.2009

Utkastet til PEFC Norges nye tekniske dokumentasjon er blitt justert i løpet av sommeren. Et nytt utkast til hoveddokumentet ”PEFC Norges Tekniske Dokument” og de åtte anneksene er nå tilgjengelige på web-siden.

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i forholdet til utkastet fra juli, men mindre justeringer. Det nye dokumentsettet har nå innholdsfortegnelse og nummererte kapitler for å gjøre henvisninger enklere. Det nye dokumentsettet vil bli forelagt PEFC Norges Rådsmøte for godkjenning i midten av oktober. Appendikser til anneksene er ikke inkludert i oversikten, bort sett fra NA Doc 53 som er appendiks 1 til anneks 3.

Den nye dokumentasjonen er basert på dagens sertifiseringssystem, men er strukturert på en ny måte for å tilfredsstille PEFC Councils nye krav til teknisk dokumentasjon.

Teknisk dokumentasjon

PEFC Norway Technical Document ST 1001:2009 (main document)

PEFC Norway GD 1001:2009 Terms and definitions (Annex 1)

PEFC Norway ST 1002:2013 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

PEFC Norway ST 2002:2009 Bases for accreditation and certification including group certification (Annex 3)

NA Doc 53 “Guidelines for the certification of environmental management systems in forestry management” (Appendix 1 to Annex 3)

PEFC Norway ST 2003:2009 Chain of custody requirements (Annex 4)

PEFC Norway ST 2004:2009 Logo usage rules (Annex 5)

PEFC Norway ST 2005:2009 Notification rules (Annex 6)

PEFC Norway ST 2001:2009 Forest management standard and implementation rules (Annex 7)

PEFC Norway GD 1002: 2009 Rules for appeals, complaints and dispute procedures (Annex 8)