Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Høring på Teknisk Dokument

11.07.2009

Som ledd i forberedelsene for regodkjenning av PEFC Norges sertifiseringssystem er førsteutkastet til nye hoveddokumenter lagt ut for kommentar

PEFC Norges Tekniske Dokument og 8 annekser medfører ingen endringer i systemet for skogsertifisering eller sporbarhetssertifisering (chain of custody). Regler og krav er imidlertid strukturert på en ny måte, for å gjøre dokumentasjonen klarere og lettere tilgjengelig. På noen områder er nå ikke-dokumenterte prosedyrer blitt skrevet ned. Dokumentasjonen følger kravene til ny dokumentstruktur i PEFC systemet.

I dokumentene er 1. september 2009 angitt som en mulig dato for å godkjenne dokumentene. Dette er imidlertid bare en indikasjon, men vi ber om at kommentarer blir sendt til sekretariatet i PEFC Norge innen 24. august 2009.

PEFC Norges Tekniske Dokument - førsteutkast

Vedlegg:
PEFC09095
PEFC09237
PEFC09238
PEFC09239
PEFC09240
PEFC09241
PEFC09242
PEFC09243
PEFC09244