Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC 10 år!

30.06.2009

PEFC Council og PEFC Norge er 10 år. PEFC Council, den internasjonale overbygningen og kjernen i PEFC systemet, ble formelt etablert på et møte i Paris 30. juni 1999, markert ved at vedtektene til organisasjonen ble vedtatt.

Representanter fra 11 formelt stiftede nasjonale PEFC organisasjoner deltok i møtet som tok beslutningene. De offisielle representantene ble støtte av en rekke skogeier, industri og handelsorganisasjoner som også deltok på møtet.

Representanter fra norsk skogbruk, industri og fagforeninger deltok aktivt i utviklingen av PEFC systemet. Prosessen tok bort i mot to år. PEFC Norge ble stiftet som nasjonal organisasjon 21. juni 1999, og PEFC Norge var blant medlemmene som grunnlag PEFC Council på møtet i Paris vel en uke senere. De 11 nasjonale PEFC organisasjonene som stiftet PEFC Council var Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Finland, Irland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Sveits.

I 1999 ble PEFC systemet lansert under navnet ”Pan European Forest Certification” og organiserte skogsertifisering i Europeiske land. Fra 2002 sluttet også sertifiseringssystemer utenfor Europa seg til PEFC, som dermed har medlemmer i hele verden. De opprinnelige bokstavene ”PEFC” beholdt, men forkortelsen står nå for ”Programme for the Endorsement of Forest Certification” schemes.

Siden starten har PEFC vokst sterkt og omfatter 34 medlemsland. PEFC er blitt verdens største system for skogsertifisering og omfatter nasjonale sertifiseringssystemer fra hele verden – Afrika, Asia, Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Australia. Gjennom sertifiseringssystemet forsynes industri og handel med flere hundre millioner tonn skogprodukter hvert år.

Link til omtale på PEFC Internationals hjemmeside