Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

2008 – et forandringens år

29.06.2009

”Forandring”, det er ordet som best kan beskrive PEFC International i 2008. Etter en omfattende strategisk gjennomgang i 2007, har PEFC strømlinjeformet organisasjonen og aktivitetene, skriver PEFC International i sin årsrapport for 2008.

Den moderniserte PEFC organisasjonen er godt forberedt for mulighetene og utfordringene i årene som kommer. Organisasjonen er blitt enda bedre i stand til å betjene kunder og interessegrupper og vil bidra til verdiskaping i samfunnet.

Uavhengig av økonomiske krisetider vil ”bærekraft” forbli helt sentralt. Saker som klimaendring, biologisk mangfold og fattigdom blir stadig viktigere. Siden skogbruk spiller en så sentral rolle i slike sammenhenger, har PEFC økt potensial for at skogsertifisering kan bidra, heter det i årsrapporten.

PEFC Internasjonal begynte i 2008 en omfattende revisjon av sine tekniske dokumenter. Andre endringer gjaldt styringsstrukturen og bredere engasjement fra alle interessegrupper. PEFC Internasjonal flyttet sitt hovedkontor fra Luxembourg til Genève i 2008.

Les mer på PEFC Internationals hjemmeside og se årsrapporten