Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

PEFC Norges godkjennelse forlenget

12.06.2009

Styret i PEFC Council har forlenget godkjennelsen av PEFC Norges sertifiseringssystem til utløpet av august 2010.

På grunn av omstendigheter utenfor PEFC Norges kontroll er søknaden om regodkjennelse blitt forsinket. PEFC Norge søkte derfor om en forlengelse av sin godkjenning, og dette ble akseptert av styret i PEFC Council.

Link til dokumenter