Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Forventninger til revisjonen

27.05.2009

Skogeier og skogindustri forventer at standardrevisjonen i PEFC prioriterer dem som driver skogbruk og industri, har respekt for kunnskap og erfaring, gir et kost-effektivt system som passer alle skogeiendommer og hele verdikjeden, fremmer vekst og bygger på eksisterende systemer og prosedyrer.

Dette var blant de forventninger som ble presentert PEFCs seminar om standardrevisjonen den 27. mai 2009 i Genève. Seminaret ble holdt for innhente synspunkter fra alle som er interessert i PEFC og skogsertifisering. Ivar Legallais-Korsbakken presenterte skogeiernes forventninger på vegne av det globale skogeierforbundet IFFA, og inkluderte også forventninger fra industrien og PEFC Norge.

Et viktig spørsmål som ble tatt opp under seminaret var ønsket om å utvide rammen for PEFC utover skogsertifisering og sporbarhet av råstoff. Dette vil imidlertid ikke berøre standarden for skogforvaltning, men standarden for sporbarhetssertifisering i resten av verdikjeden.

PDF versjon av presentasjonen

Link til informasjon på PEFC Councils hjemmeside