Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Forslag til utvidet sertifisering

18.06.2009

PEFC International har mottatt en omfattende kommentar til det utsendte utkastet til revidert sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Building and Wood Workers’ International (BWI) foreslår å utvide rammen for sporbarhetssertifisering til å omfatte sosiale forhold og arbeidstakerhensyn i hele verdikjeden.

Siden høringspapirene for sporbarhetssertifisering alt var sendt ut før BWI sendte sitt forslag, sender nå PEFC forslaget ut til en egen høring.

Forslagene fra BWI gjelder spesielt sosiale forhold og arbeidstakerhensyn i hele verdikjeden. Forslaget vil innebære å utvide den nåværende rammen for sporbarhetssertifisering utover skogsertifisering og verifisering av råstoff-flyten i verdikjeden. Forslaget vil innebære å utvide PEFC fra skogsertifisering og inn i nye områder.

Dokumenter og mer informasjon finner du i høringsseksjonen på PEFC Councils hjemmeside.