Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Revisjon av sporbarhetsstandard

06.06.2009

PEFC International inviterer til kommentarer til det reviderte utkastet til Internasjonal sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Frist for kommentarer er 7. august 2009.

Alle interessegrupper blir bedt om å gi sine kommentarer og forslag til den nye versjonen av sporbarhetsstandard. Sporbarhet er en viktig del av PEFC systemet og sikrer at råmaterialene i treprodukter stammer fra skog som er bærekraftig forvaltet. Råmaterialet kan spores gjennom hele verdikjeden. PEFCs sporbarhetssertifisering øker raskt og økte hele 30 prosent siste år.

PEFC Council tar sikte på å vedta den nye standarden på generalforsamlingen i november 2009.

PEFC ber om at kommentarene fylles inn i kommentarblanketten.

Dokumenter og mer informasjon finner du i høringsseksjonen på PEFC Councils hjemmeside.