Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Statskog SF Nordland sertifisert

01.04.2009

Statskog SF Nordland er blitt registrert som PEFC skogsertifisert med gruppesertifikat. Selskapet er sertifisert av Det Norske Verita AS.

Statskog SF Nordland driver skogforvaltning, skogtjenester og tømmeromsetning for Statskogs og andre eiendommer. Gruppesertifikatet omfatter 40 eiendommer med til sammen 100.000 hektar sertifisert skogareal og en årlig avvirkning på ca. 45.000 kubikkmeter. Hovedkontoret til Statskog ligger i Namsos.

Se mer på Statskog's hjemmeside