Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Nyhetsarkiv

Nyansatt markedssjef i PEFC Norge
Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten.
Les mer » 10.10.2018

Ny styreleder i PEFC Norge
Simon Thorsdal ble på PEFC Norges årsmøte 8. mai 2018 valgt til ny styreleder i PEFC Norge.
Les mer » 10.05.2018

Årsrapport 2017
PEFC Norges årsrapport for 2017 er tilgjengelig på våre hjemmesider.
Les mer » 09.05.2018

Skogkurs - nytt medlem i PEFC Norge
Skogkurs ble 6.september 2017 på tatt opp som fullverdig medlem av PEFC Norge. Skogkurs er landets fremste organisasjon for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser.
Les mer » 06.10.2017

Juletre- og pyntegrønt omfattes ikke av Skogstandarden
PEFC Norge har mottatt henvendelser med spørsmål om arealer som benyttes til juletre- og pyntegrøntproduksjon omfattes av Norsk PEFC Skogstandard. PEFC Norge vil derfor med dette klargjøre at Skogstandarden ikke omfatter arealer som nyttes til produksjon av juletre- og pyntegrønt.
Les mer » 25.05.2017

Nordisk PEFC stand på messe for emballasje-sektoren
De nordiske landene hadde en felles stand på EMPACK-messen i Stockholm 5.-6. oktober.
Les mer » 13.10.2016

Kalibreringssamling for skogsertifiserte bedrifter
PEFC Norge arrangerte 30.-31.august en samling for skogsertifiserte bedrifter.
Les mer » 13.09.2016

PEFC Norges reviderte standarder er internasjonalt godkjent
PEFC Norges sertifiseringssystem har vært igjennom en omfattende revisjon i perioden 2013-2015. Siste fase av revisjonsprosessen har vært en grundig 3.parts vurdering av de norske standardene opp mot PEFC’s internasjonale standarder samt en endelig godkjenningsprosess i PEFC Internasjonalt. 14.januar ble det norske systemet formelt regodkjent av PEFC Council.
Les mer » 19.01.2016

Sammenstilling av høringssvar
Forslag til revidert sertifiseringssystem ble sendt ut på høring 3.oktober 2014, med frist for å komme med høringssvar 3.desember. Det har kommet inn høringssvar fra 37 organisasjoner.
Les mer » 23.02.2015

Høring - forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem
Standardene som inngår i PEFC Norges sertifiseringssystem blir i perioden mai 2013 - oktober 2015 revidert. PEFC Norge sender med dette forslag til reviderte standarder på høring. Høringsfrist: 3.desember 2014
Les mer » 03.10.2014

MEF - nytt medlem i PEFC Norge
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er tatt opp som fullverdig medlem av PEFC Norge. Medlemskapet betyr at skogsentreprenørene vil være med å treffe beslutninger som berører bærekraftig skogbruk og forvaltningen av det norske sertifiseringssystemet.
Les mer » 02.04.2014

PEFC Internasjonalt søker kandidater til nyopprettet stilling i Brussel
PEFC har opprettet en ny stilling som "PEFC European Affairs Officer" i Brussel. Stillingen vil rapportere direkte til generalsekretæren i PEFC Internasjonalt og til daglig samarbeide med den nasjonale sekretæren i PEFC Belgia. Det søkes etter en erfaren, initiativrik og god kommunikator til lobbyvirksomhet og analyse knyttet til skogsertifiseringsspørsmål og politikk relatert til skogbruk, tre og trebaserte produkter og bærekraft.
Les mer » 27.01.2014

Presisering av NA Dok 53, kap. 2; Modeller for sertifisering
Siden PEFC Norges forrige revisjon av sertifiseringssystemet, har en ny internasjonal PEFC standard for gruppesertifisering blitt implementert. For å oppfylle kravene i den nye internasjonale standarden er det behov for en presisering av ”NA Dok 53 – retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning”. Presiseringen ble vedtatt av PEFC Norge 12. desember 2013 og er gjeldende fra publiseringsdato 19.12.2013.
Les mer » 19.12.2013

Presisering vedrørende hogst og omsetning av stormfelt virke på eiendommer uten miljøregistrering
I forbindelse med store stormskader åpner PEFC Norge for at det kan gjennomføres hogst av stormfelt virke på eiendommer hvor det ikke er gjennomført MiS-registreringer.
Les mer » 03.12.2013

Reviderte tariffer for sertifiserte bedrifter
PEFC Norge har vedtatt nye tariffer for de sertifiserte bedriftene. De nye tariffene er gjeldende fra 01.01.2014.
Les mer » 01.11.2013

Ny versjon av NA dokument 53
NA Dok 53: "Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning" Versjon 3.01 - Gjelder fra 22.05.2013
Les mer » 20.06.2013

Ny PEFC-sporbarhetsstandard!
PEFC Internasjonalt har vedtatt en ny Chain of Custody standard. Denne trådde i kraft 24.mai 2013 og gir de sertifiserte bedriftene et effektivt verktøy for å demonstrere at deres innkjøp er i samsvar med kravene i EU’s tømmer forordning (EUTR). Standarden ble revidert i løpet av de siste 18 månedene for å tilfredsstille både nye og eksisterende lover og regler , med særlig fokus på EUTR.
Les mer » 28.05.2013

Invitasjon til deltakelse ved revisjon av Norsk PEFC Skogstandard
PEFC Norge skal revidere sitt skogsertifiseringssystem og sin skogstandard, og inviterer alle med interesse for bærekraftig skogbruk og skogsertifisering til å delta i revisjonsprosessen.
Les mer » 13.05.2013

Ny leder i PEFC Norge
Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, tar over som Skogeierforbundets representant i Rådet for PEFC Norge etter Ellen Alfsen. Veum er også valgt til leder av rådet for PEFC Norge.
Les mer » 12.04.2013

Video: Fiemme 2013 - The Responsible World Championships
Denne videoen om VM på ski i Val di Fiemme understreker det positive bidraget som ansvarlig innkjøp kan utgjøre. Den viser den virkningen av bærekraftig skogforvaltning og PEFC-sertifisering på miljøet, så vel som den lokale økonomien.
Les mer » 03.03.2013

PEFC bidrar til et bærekraftig VM i Val di Fiemme
Idrett og skogbruk styrker båndene. Idrettsverdenen har blitt mer bevisst på sin mulighet til å støtte et bærekraftig skogbruk. Alle papir- og treprodukter som brukes på VM på ski i Val di Fiemme, kommer fra PEFC-sertifiserte skoger.
Les mer » 24.02.2013

Rapport - kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012
Utgangspunktet for denne kontrollen er kravet om at det innen 31.08.2012 skal være sjekket ut om det har skjedd hogst som har forringet forholdene for biologisk mangfold i nøkkelbiotopene. Samtlige bedrifter med skogforvaltningssertifikat ble bedt om å rapportere inn status på dette arbeidet.
Les mer » 05.02.2013

PEFC tilpasses EU’s Tømmerforordning - Offentlig høring av revidert PEFC sporbarhedsstandard
PEFC har på bakgrunn av de kommende krav i den såkalte tømmerforordningen (EUTR) revidert sporbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2010 og inviterer til en åpen høring om de foreslåtte endringene. Interessenter i hele verden inviteres til å gi kommentarer og tilbakemeldinger på den reviderte PEFC Chain of Custody standard, som vil oppfylle de kravene som stilles i EU’s tømmerforordning (EUTR)
Les mer » 04.01.2013

PEFC sporbarhetssertifisering vil oppfylle kravene i EU's tømmerforordning
«PEFC Chain of Custody (CoC) Working Group» bekreftet i sitt siste møte at PEFC CoC-sertifisering vil tilfredsstille kravene som settes i EU’s tømmerforordning (EUTR) ved plassering av tømmer og treprodukter på det europeiske markedet.
Les mer » 10.10.2012

Byggevarekjeder med PEFC-sertifisering
Neumann Bygg AS i Bergen og Maxbo-kjeden har i løpet av sommeren fått PEFC-sertifisering. Dette er de to første byggevarekjdene i Norge som kan garantere at de trebaserte innkjøpene nå kommer fra sertifiserte leverandører og bærekraftig skogbruk.
Les mer » 03.10.2012

Sporbarhetssertifisering på full fart inn i byggevarehandelen
Miljøklassifisering av bygg er på full fart inn i den norske bygge- og eiendomsbransjen og hele bransjen har stilt seg bak en norsk bransjestandard for miljøklassifisering av bygg, BREEAM-NOR. Dette stiller blant annet krav til sporbarhetssertifisering på trematerialer hos leverandører til byggebransjen. Neumann Bygg AS ble, som den første byggevarekjede, nylig PEFC-sertifisert!
Les mer » 13.07.2012

Presiseringer av Skogstandarden
PEFC-Norges presiseringer av Skogstandarden, vedtatt 22.november 2011, har vist seg å ha skapt noen uklarheter. Dette gjelder punkt C. Presisering av kravet om konsultasjon med miljødatabaser før hogst, punktene 2, 3 og 4.
Les mer » 17.02.2012

Norsk PEFC-sertifisert juletre på Trafalgar Square
Juletiden i London starter i bærekraftig stil med belysningen av det ikoniske Trafalgar Square juletreet 1. desember. Den tradisjonelle årlige gaven fra Oslo til London som takk for støtte og hjelp under 2. verdenskrig vil være det 65. i rekken av trær donert av Oslos befolkning til innbyggerne i London.
Les mer » 02.12.2011

Navn på PEFC Norges Skogforvaltningsstandard
PEFC Norges skogforvaltningsstandard har Levende Skog standarden av 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007 som kravbeskrivelse.
Les mer » 30.11.2011

Endring i rutiner for behandling av klager og presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i i skogstandarden
PEFC Norges skogforvaltningsstandard er godkjent av PEFC Council med ordningen at Rådet for Levende Skog ivaretar klager og presiseringer. Da Rådet for Levende Skog for tiden ikke er fungerende må disse funksjonen igjen fullt ut ivaretas av Rådet for PEFC Norge.
Les mer » 30.11.2011

Presisering av kontrollrutiner og kravpunkt i skogstandarden
PEFC Norge har vedtatt presiseringer av krav i Skogstandarden. Presiseringen gjelder kravpunkt 4, Biologisk viktige områder, i Norsk PEFC Skogstandard (Levende Skog standarden av 2006).
Les mer » 30.11.2011

Kina satser på PEFC
PEFC har enstemmig godkjent søknaden fra den kinesiske skogsertifiseringsorganisasjonen ,China Forest Certification Council (CFCC), om å bli medlem av PEFC - verdens største skogsertifiseringssystem.
Les mer » 25.11.2011

Wood - nature's stroke of genius!

Les mer » 16.11.2011

PEFC Sporbarhetssertifisering og logobruk
PEFC Council vedtok på sin generalforsamling 26. november 2010 endringer i chain-of-custody reglene og i reglene for bruk av PEFC logo. Disse endringene skal være implementert i nasjonale sertifiseringssystemer innen et år.
Les mer » 14.11.2011

Ny leder av PEFC-sekretariatet
Thomas Husum er ny leder av sekretariatet for PEFC Norge. Han tar over etter Svein Søgnen som har hatt ansvaret for dette tidligere. Husum jobber forøvrig som rådgiver i Norges Skogeierforbund.
Les mer » 19.10.2011

Alfsen leder PEFC Norge
Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund, er valgt til leder av rådet for PEFC Norge. Hun etterfølger Knut Einar Fjulsrud fra Treindustrien, som fortsetter som rådsmedlem. Nytt medlem i rådet er også Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet.
Les mer » 11.07.2011

PEFC sertifiseringen regodkjent
Diplomet som er beviset på regodkjenningen av norsk PEFC sertifisering, ble overrakt på PEFC Counsils generalforsamling i Rio de Janeiro i forrige uke.
Les mer » 17.11.2010

Ny leder av rådet i PEFC Norge
Knut Einar Fjulsrud, Treindustrien, er valgt til ny leder av rådet for PEFC Norge. Han etterfølger Helge Evju, Norges Skogeierforbund, som har ledet rådet de fem siste årene. Evju går nå ut av rådet og blir erstattet av Skogeierforbundets styremedlem Rolf Th. Holm.
Les mer » 01.09.2010

WWF og Sabima bryter med Levende Skog
De to miljøorganisasjonene WWF-Norge og Sabima har valgt å trekke seg fra Rådet for Levende Skog. Bakgrunnen er uenighet med skogeiersiden om kravpunkt 18 i LS-standarden som går på skogreising og treslagsskifte.
Les mer » 01.07.2010

Cappelen Damm AS CoC-sertifisert
Norges største forlagshus, Cappelen Damm AS er nå CoC-sertifisert. Cappelen Damm omfatter bokhandel, bokklubber, distribusjons- og forlagsvirksomhet innenfor et bredt utvalg. Årlig omsetning ligger på ca. 800 mill. kroner.
Les mer » 22.04.2010

PEFC Norges søknad om re-godkjenning behandles nå
PEFC Norges søknad om regodkjenning av det norske sertifiseringssystemet er nå til behandling hos konsulentfirmaet Indufor OY i Finland.
Les mer » 22.04.2010

Luxembourg og Slovakia søker om ny godkjenning
PEFC Luxembourg og den slovakiske skogsertifiseringsorganisasjonen har revidert sine nasjonale sertifiseringsordninger i tråd med PEFCs krav om 5-årig revisjon. Søknad om ny godkjenning er sendt PEFC Council.
Les mer » 02.02.2010

- Vårt arbeid er fundamentalt for livet på denne planeten
I siste utgave av PEFC Newsletter, som rapporterer fra PEFCs 13. generalforsamling i Paris i november, reflekterer PEFCs styreleder Bill Street over utfordringer og muligheter som skogsertifisering og bærekraftig skogbruk står overfor - og vil stå overfor.
Les mer » 18.12.2009

PEFC-sertifisert julegran til paven
Tradisjonen tro ankom et juletre Vatikanet sist fredag og vil bli reist på Petersplassen. Treet kommer fra PEFC-sertifisert skog i Vallonia i Belgia.
Les mer » 10.12.2009

Ny sekretær i PEFC UK
Alun Watkins er tilsatt som ny sekretær for PEFC i Storbritannia. Han begynner i stillingen i januar 2010.
Les mer » 03.12.2009

AT Skog BA resertifisert
AT Skog BA er blitt resertifisert av Det Norske Veritas AS.
Les mer » 28.10.2009

Norske Skog Follum resertifisert
Norske Skog Follum er blitt resertifisert (sporbarhetssertifisert) av Det Norske Veritas AS.
Les mer » 25.10.2009

Revidert teknisk dokumentasjon
Utkastet til PEFC Norges nye tekniske dokumentasjon er blitt justert i løpet av sommeren. Et nytt utkast til hoveddokumentet ”PEFC Norges Tekniske Dokument” og de åtte anneksene er nå tilgjengelige på web-siden.
Les mer » 06.10.2009

Webinar om CoC standard
PEFC International inviterer til et ”Webinar” om PEFC Internasjonale standard for sporbarhetssertifisering – ”chain of custody” fredag 31. juli 2009 kl. 16.00 til 18.00.
Les mer » 28.07.2009

Høring på Teknisk Dokument
Som ledd i forberedelsene for regodkjenning av PEFC Norges sertifiseringssystem er førsteutkastet til nye hoveddokumenter lagt ut for kommentar
Les mer » 11.07.2009

Ny leder for PEFC utvikling
Sarah Price er ansatt som ny leder for Prosjekter og Utvikling i PEFC International. En av hennes hovedoppgaver vil bli å bygge og utvikle forholdet til interessegrupper, donorer og fond.
Les mer » 03.07.2009

PEFC 10 år!
PEFC Council og PEFC Norge er 10 år. PEFC Council, den internasjonale overbygningen og kjernen i PEFC systemet, ble formelt etablert på et møte i Paris 30. juni 1999, markert ved at vedtektene til organisasjonen ble vedtatt.
Les mer » 30.06.2009

2008 – et forandringens år
”Forandring”, det er ordet som best kan beskrive PEFC International i 2008. Etter en omfattende strategisk gjennomgang i 2007, har PEFC strømlinjeformet organisasjonen og aktivitetene, skriver PEFC International i sin årsrapport for 2008.
Les mer » 29.06.2009

PEFC sertifisert øl
PEFC Italia melder at det første PEFC sertifiserte ølet nå er på markedet. Ølet er brygget på bark, knopper og nåler fra gran og furu fra PEFC sertifiserte skoger.
Les mer » 25.06.2009

CoC Seminar i Japan
PEFC International inviterer til det tredje seminaret om chain-of-custody. Seminaret holdes i Tokyo, Japan, tirsdag 7. juli 2009. Målet med seminaret er å få innspill fra alle interesserte når PEFC skal revidere sine internasjonale regler for sporbarhetssertifisering (chain-of-custody).
Les mer » 24.06.2009

Sertifiseringsrapport Glommen Skog
Glommen Skog BA har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Nemko AS.
Les mer » 20.06.2009

Sertifiseringsrapport Havass Skog
Havass Skog BA har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Nemko AS.
Les mer » 20.06.2009

Sertifiseringsrapport Mjøsen Skog
Mjøsen Skog BA har offentliggjort en ny sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 19.06.2009

Sertifiseringsrapport Statskog Nordland
Statskog Nordland har offentliggjort en ny sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 18.06.2009

Forslag til utvidet sertifisering
PEFC International har mottatt en omfattende kommentar til det utsendte utkastet til revidert sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Building and Wood Workers’ International (BWI) foreslår å utvide rammen for sporbarhetssertifisering til å omfatte sosiale forhold og arbeidstakerhensyn i hele verdikjeden.
Les mer » 18.06.2009

PEFC Norges godkjennelse forlenget
Styret i PEFC Council har forlenget godkjennelsen av PEFC Norges sertifiseringssystem til utløpet av august 2010.
Les mer » 12.06.2009

Sertifiseringsrapport Nortømmer
Nortømmer AS har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Nemko AS.
Les mer » 08.06.2009

Sertifiseringsrapport Viken Skog
Viken Skog BA har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 07.06.2009

Revisjon av sporbarhetsstandard
PEFC International inviterer til kommentarer til det reviderte utkastet til Internasjonal sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Frist for kommentarer er 7. august 2009.
Les mer » 06.06.2009

Toten Almenning, Homla sag, sertifisert
Toten Almenning Lodd 2, Homla sag på Kolbu er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert. Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 06.06.2009

Sertifiseringsrapport Norsk Skogsertifisering
Norsk Skogsertifisering AS har offentliggjort en ny sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 06.06.2009

Forventninger til revisjonen
Skogeier og skogindustri forventer at standardrevisjonen i PEFC prioriterer dem som driver skogbruk og industri, har respekt for kunnskap og erfaring, gir et kost-effektivt system som passer alle skogeiendommer og hele verdikjeden, fremmer vekst og bygger på eksisterende systemer og prosedyrer.
Les mer » 27.05.2009

Sertifiseringsrapport AT Skog
AT Skog BA har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 26.05.2009

Sertifiseringsrapport Oslo kommune
Oslo kommune, Friluftsetaten, som har ansvar for forvaltningen av Oslo kommunes skoger, har offentliggjort en sertifiseringsrapport fra Det Norske Veritas AS.
Les mer » 24.05.2009

Nyhetsbrev fra PEFC International
Oppdatert global sertifiseringsstatistikk, nye medarbeidere, nye seminarer og Nederlandsk offentlig innkjøpspolitikk er blant innholdet i mai-utgaven av nyhetsbrevet fra PEFC International.
Les mer » 13.05.2009

Agenda for dialogmøte
Talere fra hele samfunnet vil bidra under PEFCs dialog om revisjon av standardsetting og viktige dokumenter i PEFC systemet. Dialogen arrangeres i Genève onsdag 27. mai.
Les mer » 11.05.2009

PEFC Chile revidert og utvidet
PEFC systemet i Chile, CERTFOR, har fått fornyet sin godkjennelse og sertifiseringen er utvidet til både å gjelde plantasjeskogbruk og vanlig skogbruk.
Les mer » 08.05.2009

Oppdatering fra Generalsekretæren
Nye sertifiseringssystemer i Asia og Afrika, forestående måte om revisjon av skogstandarder og det neste møtet for alle nasjonale PEFC systemer er blant temaene i PEFC Generalsekretærens oppdatering.
Les mer » 07.05.2009

PEFC Malaysia godkjent
Skogsertifiseringssystemet MTCS i Malaysia er godkjent av PEFC. Dette er det første sertifiseringssystemet for tropisk tømmer i Asia / Stillehavsregionen som er godkjent av PEFC.
Les mer » 05.05.2009

Finsk standard revidert
Arbeidsgruppen som har revidert PEFCs standard for skogforvaltning i Finland har enstemmig blitt enig om en ny standard.
Les mer » 04.05.2009

Grøset Trykk AS PEFC sertifisert
Grøset Trykk AS er den første trykkeribedriften i som er PEFC sertifisert. Foreløpig er selskapet landets eneste som kan trykke produkter med godkjent PEFC logo.
Les mer » 04.05.2009

Ny PEFC DVD fra Finland
PEFC Finland har utgitt en ny DVD med informasjon om PEFC sertifisering. DVD-en er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk og finsk.
Les mer » 30.04.2009

PEFC i Gabon godkjent
PACF Gabon er som det første sertifiseringssystem i Afrika blitt godkjent av PEFC International. Dette er et viktig skritt for å sikre bærekraftig skogbruk i Afrika.
Les mer » 28.04.2009

Delta i standardrevisjonen
PEFC International inviterer alle interesserte interessenter til å delta I en dialog om revidere av skogstandarder I PEFC systemet. Møtet er i Genève onsdag 27 mai 2009.
Les mer » 21.04.2009

Påmelding til CoC seminar i Tyskland
PEFC International og PEFC Tyskland inviterer til seminar om sporbarhetssertifisering i Hannover 22. mai 2009.
Les mer » 17.04.2009

Bambusseminar i Kina
PEFC kontoret i Kina og det Kinesiske skogakademiet arrangerte 4. mars 2009 et internasjonalt seminar om bambussertifisering.
Les mer » 16.04.2009

Påmelding til CoC seminar i Frankrike
PEFC International og PEFC Frankrike inviterer til seminar om sporbarhetssertifisering i Paris 13. mai 2009.
Les mer » 07.04.2009

RingAlm Tre sertifisert
RingAlm Tre AS er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 06.04.2009

Furnes Almenning sertifisert
Furnes Almenning er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 03.04.2009

1000 CoC sertifikater i UK
PEFC UK har utstedt over 1000 sporbarhetssertifikater (chain-of-custody).
Les mer » 03.04.2009

Over 200 CoC sertifikater i Belgia
I Belgia er det utstedt over 200 PEFC sporbarhetssertifikater (chain-of-custody) til belgiske selskaper, og PEFC Belgia har lansert en markedsoffensiv.
Les mer » 02.04.2009

Granvin Bruk AS sertifisert
Granvin Bruk AS er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 02.04.2009

Land Sag PEFC sertifisert
Land Sag er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 02.04.2009

Statskog SF Nordland sertifisert
Statskog SF Nordland er blitt registrert som PEFC skogsertifisert med gruppesertifikat. Selskapet er sertifisert av Det Norske Verita AS.
Les mer » 01.04.2009

Oslo kommuneskoger sertifisert
Oslo kommuneskoger, det vil si Oslo kommune, Friluftsetaten, er registrert som PEFC Skogsertifisert. Det Norske Veritas AS sertifiserer Oslos kommuneskoger, og dette er Norges eneste individuelle skogsertifikat.
Les mer » 01.04.2009

Nordisk Tre PEFC skogsertifisert
Selskapet Nordisk Tre er blitt PEFC skogsertifisert med gruppesertifikat. Nordisk Tre er sertifisert av Nemko AS.
Les mer » 31.03.2009

Rygene-Smith & Thommesen sertifisert
Rygene-Smith & Thommesen AS er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 30.03.2009

Hunton Fiber PEFC sertifisert
Hunton Fiber AS er registrert som PEFC chain-of-custody (sporbarhet) sertifisert. Det Norske Veritas sertifiserer selskapet.
Les mer » 27.03.2009

Toten Almenning, Gotterud sag sertifisert
Toten Almenning Lodd 1, Gotterud sag, på Reinsvoll er registrert som PEFC sporbarhetssertifisert. Det Norske Veritas AS sertifiserer selskapet.
Les mer » 27.03.2009

Teknisk revisjon i Slovakia
Etter mer enn tre år i virksomhet, skal PEFC systemet i Slovakia nå gjennomgå en teknisk revisjon. Slovakias Sertifiseringssystem og Slovakias Sertifiseringsorganisasjon har satt i gang revisjonen.
Les mer » 20.03.2009

Stora Enso Skog bytter
Stora Enso Skog AB bytter sertifiseringsselskap i Norge. Stora Enso Skog AB er nå PEFC chain-of-custody sertifisert av Det Norske Veritas Certification AB, som holder til i Solna ved Stockholm.
Les mer » 20.03.2009

Det Norske Veritas Certification AB notifisert
Det Norske Veritas Certification AB som holder til i Solna ved Stockholm er notifisert for PEFC chain-of-custody sertifisering i Norge.
Les mer » 20.03.2009

PEFC seminar om chain-of-custody
PEFC International arrangerer seminarer om sporbarehetssertifisering (chain-of-custody) i Hannover fredag 22. mai 2009 og i Paris 13. mai. På seminarene gjennomgås dagens regler og mulige endringer i 2010.
Les mer » 19.03.2009

Pilotgruppe i Estland
En gruppe på 44 skogeiere skal være med i et pilotprosjekt for gruppesertifisering av skog i Estland. Til sammen 55.000 hektar skog skal sertifiseres.
Les mer » 19.03.2009

Russisk PEFC godkjent
Det russiske PEFC systemet, Russian National Forest Certification System er nå godkjent av PEFC. Utviklingen av det russiske PEFC systemet har vært støttet av Verdensbanken.
Les mer » 06.03.2009

Invitasjon til regelrevisjon
PEFC Internasjonal skal revidere viktige regler, og inviterer alle interesserte til å nominere eksperter som kan delta i revisjonen.
Les mer » 25.02.2009

GAPRO Norge AS sertifisert
GAPRO Norge AS er sporbarhetssertifisert (chain-of-custody). Nemko AS er sertifiseringsselskap.
Les mer » 25.02.2009

Regler for nye dokumenter
Styret i PEFC International har fastsatt nye reglene for nye dokumenter og prosedyrer som skal følges når nye PEFC dokumenter lages. Retningslinjene ble godkjent av styret i PEFC International 29. januar 2009.
Les mer » 29.01.2009

Forum for interessegrupper
PEFC International inviterer nå internasjonale interessegrupper til å bli en del av styringsstrukturen i PEFC. På generalforsamlingen i oktober 2008 vedtok organisasjonen nye vedtekter som banet veien for en slik utvikling.
Les mer » 23.01.2009

Justert sertifiseringsavgift
Rådsmøtet i PEFC Norge fastla nye satser for sertifiseringsavgift for 2009. Dette ble gjort i Rådets møte 4. Desember 2008.
Les mer » 10.01.2009

SP ikke lenger notifisert
SP Certification, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certification som holder til i Borås i Sverige har avsluttet sin notifiseringsavtale med PEFC Norge.
Les mer » 31.12.2008

UK bekrefter PEFCs bærekraft
Det britiske miljøverndepartementet bekrefter at PEFC sikrer bærekraftig skogbruk. PEFC er sammen med MTCC og FSC fortsatt godkjent for offentlige leveranser av skogprodukter i UK.
Les mer » 20.12.2008

Nye regler for logo og sporbarhet
PEFC International har fastlagt nye regler for bruk av logo og for sporbarhet, chain-of-custody. Endringene er ikke store, men gir klarere og mer fleksible regler. De nye reglene ble godkjent av PEFC Internationals generalforsamling 31. oktober 2008.
Les mer » 22.11.2008

Regler for dokumenter og nye medlemmer
PEFC International har fastsatt nye retningslinjer for dokumentstruktur og regler for å akseptere nye medlemmer. Den nye dokumentstrukturen ble godkjent av styret 25. september 2008 og de nye medlemsreglene ble godkjent av styret 30. november 2008.
Les mer » 21.11.2008

Regelrevisjon logo og CoC
Reglene for brukav logo og reglene for sporbarhetssertifisering, chain-of-custody, i PEFC systemet er under revisjon, og forslagene er ute til høring med svarfrist 30. juli 2008
Les mer » 07.07.2008

Posisjon om sertifisering og klima
PEFC Council har utarbeidet et eget posisjonspapir om skogsertifisering og klima. Skogbruk er viktig for å bekjempe klimaendringer, men forutsetningen er at skogen drives bærekraftig.
Les mer » 04.07.2008

Vafos AS PEFC sertifisert
Vafos AS er PEFC sertifisert. Selskapet produserer mekanisk tremasse.
Les mer » 04.07.2008

WWF inviteres til samarbeid
PEFC Council ønsker å invitere WWF til samarbeid om å forbedre WWFs vurderingsskjema for skogprodukter, fremgår det av et posisjonspapir som PEFC Council har utarbeidet.
Les mer » 03.07.2008

Fransk innkjøpsguide
PEFC Frankrike har utviklet en guide for hvordan offentlige innkjøp kan bygge inn skogsertifisering i anbud.
Les mer » 03.07.2008

Posisjon om endring av skogareal
PEFC Council har utarbeidet et posisjonspapir om endring av skog. Det krever en rasjonell og detaljert vurdering for å ta standpunkt til konkrete endringer, skriver PEFC Council
Les mer » 03.07.2008

NorDan PEFC sertifisert
NorDan AS er blitt PEFC sertifisert. Selskapet produserer dører og vinduer.
Les mer » 27.06.2008

InnTre AS PEFC sertifisert
InnTre AS er PEFC sertifisert. Selskapet produserer sagete og bearbeidede trevarer.
Les mer » 26.06.2008

Støren Trelast PEFC Sertifisert
Støren Trelast AS er PEFC sertifisrt. Selskapet produserer sagbruksprodukter.
Les mer » 26.06.2008

Trysil Skog sertifisert i Moelven
Trysil Skog AS er ikke lenger PEFC sertifisert som egen enhet, men inngår i PEFC sertifikatet til Moelven Industrier AS.
Les mer » 25.06.2008

Stora Enso Skog resertifisert
Stora Enso Skog er resertifisert og PEFC chain-of-custody sertifikatet og PEFC lisensen er gyldig frem til 28. februar 2011.
Les mer » 24.06.2008

Hviterussland søker godkjenning
PEFC organisasjonen i Hviterussland, the Belarusian Association of Forest Certification, søker PEFC Council om å få godkjent sitt sertifiseringssystem. Kommentarer kan sendes innen 22. august til konsulenten som vurderer søknaden.
Les mer » 24.06.2008

CertforChile søker regodkjenning
CertforChile, det chilenske PEFC systemet har søkt PEFC Council om regodkjenning. Alle kan sende kommentarer til konsulenten som vurderer sæknaden innen 22. august 2008
Les mer » 24.06.2008

Bioenergi og sertifisering
Bærekraftig skogbruk står svært sentralt på grunn av det store fokus rundt klimapolitikk, bioenergi og trebruk. Spesielt i EU skjer det en rivende utvikling hvor skogsertifiseing kan spille en viktig rolle.
Les mer » 13.06.2008

Grønn innkjøpspolitikk og sertifisering
Grønn innkjøpspolitikk eller bærekraftig innkjøpspolitikk arbeides det med i flere land. Kriteriene er ikke nødvendivis harmonisert, men PEFC sertifisering ser ut til å bli allment akseptert.
Les mer » 13.06.2008

Diskusjon om finsk skogruk
Finsk skogbruk har til tider vært under heftig angrep fra miljøorganisasjoner. Selv føler finnene at kritikken sjelden er korrekt.
Les mer » 02.06.2008

Britene etterspør PEFC
Etterspørselen etter PEFC sporbarhetssertifisering (chain-of-custody) øker i Storbritannia. I UK har antall chain-of-custody sertifikater nå kommet opp i 750, fremgår det av nyhetsbrevet til PEFC UK.
Les mer » 27.05.2008

Ekspertpanel i PEFC
PEFC Council har laget nye retningslinjer for hvordan organisasjonens ekspertpanel skal brukes ved godkjenningen av sertifiseringssystem.
Les mer » 23.05.2008

PEFC flytter til Geneve
PEFC Council flytter fra Luxembourg til Geneve. Det nye sekretariatet etableres i World Trade Center 1, en bygning som ligger tett ved terminalbygget på flyplassen i Geneve.
Les mer » 21.05.2008

Thorsten Arndt kommunikasjonsdirektør
Thorsten Arndt er ansatt som kommunikasjonsdirektør i PEFC Council. Arndt har lang erfaring fra arbeid knyttet til bærekraftig utvikling.
Les mer » 15.05.2008

PEFC Norge momsregistrert
PEFC Norge har mottatt bekreftelse på at organisasjonen er momsregistrert. PEFC Norge søkte om dette fra 1. januar 2008 på bakgrunn av endringer i virksomheten.
Les mer » 24.04.2008

Ekstraordinær generalforsamling i PEFC
PEFC Council holder en ekstraordinær generalforsamling pr. post for å gjennomføre små formelle endringer i vedtektene.
Les mer » 22.04.2008

Finland starter standardrevisjon
PEFC Finland begynner nå revisjonen av den finske skogstandarden. Det finske PEFC systemet skal være ferdig revidert i 2010.
Les mer » 21.04.2008

PEFC Norway in English
PEFC Norway now has an English page based on the same content as the Norwegian web site. For access click on the flag above.
Les mer » 02.01.2001


Hva er PEFC?

PEFC er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig skogbruk. Les mer >>

PEFC Council er den internasjonale hovedorganisasjonen for alle nasjonale PEFC systemer. PEFC Norge er den nasjonale organisasjonen i Norge. Siden skogsertifiseringen er internasjonal finnes mye av informasjonen bare på engelsk på de internasjonale sidene. Ta kontakt med PEFC Norge hvis du trenger hjelp.
http://www.pefc.org


PEFC Logo generator

Alle sertifiserte bedrifter kan få tilgang til en online logo-generator hvor man får tilgang til PEFC-logoen med sitt tilhørende lisensnummer.

Med logo generatoren kan sertifiserte bedrifter hente ut logo tilpasset den bruk en trenger. 

Sertifiserte bedrifter kan ta kontakt med PEFC Norge for å få tilgang til logo generatoren.

Mer informasjon om PEFC's Logo generator finner dere her.

Pålogging til PEFC logo generator